Katolický týdeník: Rozloučení s Miloslavem Vlkem

Kardinálové z několika zemí světa, čeští a moravští biskupové i více než dva tisíce věřících z celé země se v sobotu přišli do svatovítské katedrály rozloučit se zesnulým kardinálem Miloslavem Vlkem.
Publikováno: 30. 3. 2017 11:00

Foto: Eugen Kukla

Do začátku bohoslužby zbývá ještě hodina a místa k sezení jsou už beznadějně obsazena. Zájem o rozloučení s kardinálem Vlkem je obrovský. Ani zvýšená bezpečnostní opatření, která v areálu Pražského hradu panují, lidi neodradila.

Poslední vůle kardinála Vlka

Za zpěvu písně Petra Ebena „Odpočinutí věčné dej mu, Pane“ vstupuje do chrámu průvod kardinálů, biskupů a kněží. Je mezi nimi vídeňský arcibiskup Christoph Schönborn, emeritní arcibiskupové z Krakova a Kolína nad Rýnem, kardinálové Stanisław Dziwisz a Joachim Meisner či kardinál Kovithavanij, který přijel až z Thajska a jako projev úcty přivezl vzácnou orchidej zdobenou ptáčky, jak je v Thajsku zvykem.

Hlavním celebrantem je kardinál Dominik Duka, předseda ČBK. Připomíná, že kardinál Vlk u nás po roce 1989 obnovoval církev, budoval mezináboženský dialog, církevní školství a základy pražské arcidiecézní charity. Zmiňuje také osobní vztah s kardinálem Vlkem. „Je známo, že jsme s bratrem Miloslavem neměli vždy na mnohé věci stejný názor. Ujišťuji všechny, že to neubralo nic na naší vzájemné úctě a na celoživotním přátelství. Návštěvy u lůžka nedlouho před jeho odchodem byly také výrazem smíření; bylo úplné a zcela vědomé, takže nechybělo ve všeobjímajícím smíru, v němž kardinál Vlk odcházel.“

Následně český primas seznamuje přítomné s poslední vůlí zesnulého. „Svou nesmrtelnou duši, krví Kristovou vykoupenou, poroučím svému Bohu, jeho milosrdenství a lásce, na které jsem celý život spoléhal,“ cituje kardinál Duka.

Nejvýznamnější chrám v zemi je zaplněn. Jsou tu mladí i staří, řeholníci, kněží, přátelé, příbuzní i rodiny s dětmi. Ty nejmenší vše pozorují z ramenou svých rodičů. Dění zprostředkovává několik velkoplošných obrazovek, na nichž se několikrát objeví i dojemné fotografie pana kardinála z nemocnice, který tehdy všechny překvapil tím, jak o své nemoci otevřeně komunikoval.

Kázání se ujímá jeho blízký přítel, emeritní plzeňský biskup František Radkovský. „Snažil se vytrvale hledat a plnit Boží vůli, to znamená osobní plán, který s ním milující Bůh v daném okamžiku či v dané době měl,“ charakterizuje zesnulého biskup Radkovský.

Cesta do arcibiskupské hrobky

Po mši svaté se katedrálou rozléhá svatováclavský chorál. K rakvi přistupuje olomoucký arcibiskup Jan Graubner a pronáší smuteční promluvu. „Jsme smutní a pláčeme, ale ne jako ti, kdo nemají naději. Neboť naší nadějí je Kristus, který je uprostřed nás. V jeho jménu jsme se shromáždili kolem našeho zemřelého bratra. Věříme, že nás Kristus jednou shromáždí také ve svém království, kde už nebude rozloučení,“ říká.

Údery zvonu Zikmund, největšího zvonu v zemi, ohlašují finále obřadu – uložení ostatků kardinála do hrobky arcibiskupů. Rakve se ujímá osm mužů v čele s biskupy Vlastimilem Kročilem a Tomášem Holubem. Lid se rozestupuje, průvod s rakví postupuje vzniklou uličkou pomalu a opatrně. „Vše jsme dopředu nacvičovali. I biskupové kvůli nácviku přijeli do Prahy o něco dříve,“ říká hlavní ceremonář pražského arcibiskupství Vojtěch Mátl. Podle něho se na přípravách pohřbu kardinála Vlka podílelo 130 dobrovolníků, z nich 67 bohoslovců.

(Autor této části anonce: Jiří Prinz)

Pokračování v novém vydání KT.

Katolický týdeník je k mání elektronicky na https://www.alza.cz/media/katolicky-tydenik-d2171757.htm nebo ve vybraných prodejnách tisku a v řadě kostelů.

Dále si lze v KT přečíst:

P. Antonín Mandl – člověk dialogu

Vzpomínka na P. Mandla u příležitosti 100 let od jeho narození je zároveň i připomínkou jeho přátel a spoluvězňů, jejichž osud byl propojen neobvykle těžkou zkouškou – vězněním a mučením v komunistických lágrech 50. let.

Eucharistická úcta napříč staletími

Na prahu Velikonoc zve Arcidiecézní muzeum v Olomouci k zamyšlení nad Kristovou obětí zpřítomněnou v eucharistii. Pod názvem „V oplatce jsi všecek tajně“ vystavuje působivý soubor padesáti tematických výtvarných děl.

Papež František v Miláně

Vstoupil do města sídlištěm a poslední zastávkou mu byl fotbalový stadion. Mezitím stihl zavítat do katedrály, věznice i rozlehlého parku. Všude ho doprovázely zástupy, mši svatou sloužil pro milion lidí.

 (Autor: Jiří Macháně, KT)

Soubory ke stažení

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019