František: Boží odpuštění přináší pokoj do srdce

24. 04. 2017 téma: Půst a Velikonoce Rubrika: Papež František
Boží odpuštění přináší pokoj a radost do srdce. V neděli Božího milosrdenství to řekl papež František. Promluvu si ve Vatikánu při polední modlitbě vyslechlo 40 tisíc lidí.

Foto: CNA / Alan Holdren

Během promluvy komentoval papež František biblickou událost, kdy se vzkříšený Ježíš zjevil učedníkům a dal jim moc odpouštět hříchy (Jan 20,20-21). „Vzkříšený Ježíš předal své církvi, jako první úkol, své vlastní poslání nést ke všem lidem konkrétní zvěst odpuštění. To je první úkol: hlásat odpuštění. Toto viditelné znamení jeho milosrdenství s sebou nese pokoj srdce a radost z obnoveného setkání s Pánem, řekl František.

Jako člověk poznává Boha i sebe sama rozumem, intuicí nebo smysly, stejně tak může poznávat i skrze milosrdenství, pokračoval papež. „Je možné poznávat i skrze milosrdenství, protože milosrdenství otevírá bránu mysli, aby lépe chápala tajemství Boha i naší osobní existence. Milosrdenství nám dává pochopit, že násilí, zášť, nebo odplata nemají žádný smysl. První obětí těchto pocitů je ten, kdo jimi žije, protože se zříká vlastní důstojnosti,“ řekl.

Milosrdenství podle Františka také otevírá srdce vůči těm, kdo jsou osamocení nebo vyloučeni na okraj, a dává jim pocítit, že jsou dětmi jednoho nebeského Otce.

Na sociální síti Twitter papež v neděli napsal: Boží milosrdenství je věčné: nekončí, nevyčerpá se, nevzdává se, když se setká s uzavřeností, a nikdy se neunaví. A o několik hodin později dodal: „Prosme o milost se nikdy neunavit v čerpání z pramene Otcova milosrdenství a jeho vnášení do světa.“

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatikánský rozhlas)

Autor článku: Ondřej Mléčka