František: Boží odpuštění přináší pokoj do srdce

Boží odpuštění přináší pokoj a radost do srdce. V neděli Božího milosrdenství to řekl papež František. Promluvu si ve Vatikánu při polední modlitbě vyslechlo 40 tisíc lidí.
Publikováno: 24. 4. 2017 14:00

Foto: CNA / Alan Holdren

Během promluvy komentoval papež František biblickou událost, kdy se vzkříšený Ježíš zjevil učedníkům a dal jim moc odpouštět hříchy (Jan 20,20-21). „Vzkříšený Ježíš předal své církvi, jako první úkol, své vlastní poslání nést ke všem lidem konkrétní zvěst odpuštění. To je první úkol: hlásat odpuštění. Toto viditelné znamení jeho milosrdenství s sebou nese pokoj srdce a radost z obnoveného setkání s Pánem, řekl František.

Jako člověk poznává Boha i sebe sama rozumem, intuicí nebo smysly, stejně tak může poznávat i skrze milosrdenství, pokračoval papež. „Je možné poznávat i skrze milosrdenství, protože milosrdenství otevírá bránu mysli, aby lépe chápala tajemství Boha i naší osobní existence. Milosrdenství nám dává pochopit, že násilí, zášť, nebo odplata nemají žádný smysl. První obětí těchto pocitů je ten, kdo jimi žije, protože se zříká vlastní důstojnosti,“ řekl.

Milosrdenství podle Františka také otevírá srdce vůči těm, kdo jsou osamocení nebo vyloučeni na okraj, a dává jim pocítit, že jsou dětmi jednoho nebeského Otce.

Na sociální síti Twitter papež v neděli napsal: Boží milosrdenství je věčné: nekončí, nevyčerpá se, nevzdává se, když se setká s uzavřeností, a nikdy se neunaví. A o několik hodin později dodal: „Prosme o milost se nikdy neunavit v čerpání z pramene Otcova milosrdenství a jeho vnášení do světa.“

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatikánský rozhlas)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019