Papež ostře odsoudil korupci v Latinské Americe

16. 05. 2017 Rubrika: Papež František
Korupce je jako rakovina, která požírá každodenní život lidí. Ve svém poselství účastníkům generálního shromáždění Biskupské konference Latinské Ameriky to sdělil papež František. Podle něj je korupce jeden z nejvážnějších hříchů, který je na tomto kontinentě velmi rozšířený.

Foto: José Luiz Bernardes Ribeiro/CC BY-SA 4.0

Papež znovu vyzval biskupy, aby byli vždy nablízku lidem, obzvláště těm na okraji společnosti, a vytrvali v naději.

Korupce devastuje životy lidí tím, že vytváří situaci té nejextrémnější chudoby. Korupce ničí celé komunity, protože je uvrhne do stavu nejistoty. Je to korupce, která jako rakovina požírá každodenní život našich lidí,“ řekl papež František.

Papež použil jako základ pro svoje poselství mariánský příběh „Naší Paní z Aparecidy“, která je patronkou Brazílie. Její sochu společně s bohatým úlovkem vylovili v roce 1717 tři chudí rybáři z řeky Paraiba poté, co se modlili k Panně Marii.

Svatý otec řekl, že tento příběh ukazuje, jak se Panna Marie jako pozorná matka stará o své děti. „V tomto příběhu se s Pannou Marií setkáváme v řece, kde je pokrytá blátem. Tam čeká na své děti, je tam s nimi uprostřed jejich bojů a hledání,“ napsal papež František.

Papež dále rozvíjel své zamyšlení nad setkání rybářů s Pannou Marií. Podle něj jim dala zakusit svoji přítomnost, která naplnila jejich životy a dala jim jistotu, že ve svých bojích nejsou sami. Stejně tak jako společenství věřících vědí, že jejich životy jsou naplněné její přítomností, která jim pomáhá neztrácet naději.

Naše Paní z Aparecidy nám nepřináší pouze útěchu, ale především základní jistoty, které v nás mají roznítit touhu, abychom se zbavili všech nepotřebných věcí a vrátili se ke kořenům, k podstatě, k postoji, který byl základem víry v prvotní církvi a učinil z našeho kontinentu zemi naděje. Aparecida nás žádá, abychom vytrvali ve své naději navzdory všem nepříznivým okolnostem,“ dodal papež František.

Setkání biskupských konferencí s mottem „Chudá církev pro chudé lidi“ se zúčastnilo 21 zástupců latinoamerických a karibských zemí a také USA a Kanady.

(Zdroj: Vatican Radio, Wikipedia)

Autor článku: Tomáš Tetiva