Školství

Církevní ZŠ a SŠ Plzeň bude inspirovat další školy

30. 05. 2017 Rubrika: Domácí
Církevní ZŠ a SŠ Plzeň (CIŠ Plzeň) vybrala Česká školní inspekce pro spolupráci v projektu Komplexní systém hodnocení – tvorba příkladů inspirativní praxe. Cílem tvorby příkladů je konkrétně ilustrovat dosahování kvality v určitém kritériu České školní inspekce pro hodnocení škol, a inspirovat tak ostatní školy.

Foto: Biskupsví plzeňské

CIŠ Plzeň byla vybrána pro příklad inspirativní praxe v oblasti pedagogického vedení školy. Specialista CIŠ Plzeň bude napomáhat odbornému garantovi projektu při tvorbě dokumentu, který bude příkladem pro ostatní školy v oblasti zajištění optimálních personálních podmínek pro vzdělávání především v tom, jakým způsobem škola naplňuje potřeby každého pedagoga a jakým způsobem podporuje jejich profesní rozvoj. Výsledný dokument příkladu inspirativní praxe bude uveřejněný na webových stránkách České školní inspekce.

Přínosem účasti CIŠ Plzeň v tomto projektu bude poskytnutí vnějšího pohledu zprostředkovaný garantem projektu. Vybráním CIŠ Plzeň Českou školní inspekcí za příklad inspirativní praxe je oceněním podnětného prostředí, které vedení školy dlouhodobě vytváří a podporuje.

Více o projektu na http://www.csicr.cz. 

Více inforomací o církevním školství v ČR hledejte zde.

(Zdroj: Biskupství plzeňské)

Autor článku: František Jemelka