Předseda a místopředseda ČBK k návrhu na ocenění M. Vlka

Přinášíme stanovisko předsedy ČBK kardinála Dominika Duky OP a místopředsedy ČBK arcibiskupa Jana Graubnera k návrhu Poslanecké sněmovny na vyznamenání kardinála Miloslava Vlka. Text zveřejňujeme v plném znění.
Publikováno: 9. 6. 2017 17:15

Česká biskupská konference uvítala iniciativu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která navrhuje mezi jinými k vyznamenání prezidentu republiky kardinála Miloslava Vlka. Tento způsob návrhu vyznamenání je zcela v duchu zákona o udělování státních vyznamenání, je však podle něj v kompetenci prezidenta republiky, který z návrhů přijme, či koho dalšího navrhne sám na vyznamenání. Tyto definitivní návrhy pak podléhají kontrasignaci předsedy vlády ČR. Jako zástupci katolických věřících jsme vždy potěšeni, když je vyznamenán člověk, který osvědčil svou víru i občanské postoje a ukázal tak svým spoluobčanům dobrý příklad života.

Dominik Duka OP, předseda ČBK

Jan Graubner, místopředseda ČBK

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Modlitba a mše za oběti střelby v Ostravě

ČBK vyzývá k modlitbám za oběti tragické události z dnešního rána ve Fakultní nemocnici v Ostravě a jejich rodiny.
10.12.2019

Nikdo nesmí na ulici umrznout. V Praze byla otevřena nová noclehárna pro lidi bez domova.

V Praze žijí bez domova čtyři tisíce lidí. Přespávají na ubytovnách, na gauči u přátel, ale také venku v parcích a opuštěných objektech. Když se ochladí, vyhledávají noclehárny. Jejich kapacita ale v zimních měsících nestačí. Aby lidé venku neumrzli, otevřela na začátku prosince Arcidiecézní charita Praha spolu s Armádou spásy krizovou noclehárnu v Praze-Michli. Bude fungovat až do konce března.
10.12.2019

Justitia et Pax Europa: Domorodé národy jsou živou výzvou k naději

Prohlášení Justitia et Pax Europa (Spravedlnost a mír) u příležitosti Dne lidských práv, 10. prosince 2019. Text přinášíme v plném překladu.
10.12.2019

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc prosinec 2019

Modleme se za to, abychom lépe chápali odezvu mladých lidí na podněty, které církev před ně klade.
10.12.2019

Papež jmenoval kardinála Tagleho prefektem Kongregace pro evangelizaci národů

Tiskové středisko Svatého stolce včera oznámilo jmenování nového prefekta Kongregace pro evangelizaci národů, latinsky tradičně nazývané propaganda fide, jakož i výměny velmistra rytířského řádu strážců svatého hrobu jeruzalémského.
09.12.2019