Předseda a místopředseda ČBK k návrhu na ocenění M. Vlka

Přinášíme stanovisko předsedy ČBK kardinála Dominika Duky OP a místopředsedy ČBK arcibiskupa Jana Graubnera k návrhu Poslanecké sněmovny na vyznamenání kardinála Miloslava Vlka. Text zveřejňujeme v plném znění.
Publikováno: 9. 6. 2017 17:15

Česká biskupská konference uvítala iniciativu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která navrhuje mezi jinými k vyznamenání prezidentu republiky kardinála Miloslava Vlka. Tento způsob návrhu vyznamenání je zcela v duchu zákona o udělování státních vyznamenání, je však podle něj v kompetenci prezidenta republiky, který z návrhů přijme, či koho dalšího navrhne sám na vyznamenání. Tyto definitivní návrhy pak podléhají kontrasignaci předsedy vlády ČR. Jako zástupci katolických věřících jsme vždy potěšeni, když je vyznamenán člověk, který osvědčil svou víru i občanské postoje a ukázal tak svým spoluobčanům dobrý příklad života.

Dominik Duka OP, předseda ČBK

Jan Graubner, místopředseda ČBK

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019