Svatý stolec: Lidé s duševními problémy potřebují duchovní péči

16. 06. 2017 Rubrika: Zahraniční
Svatý stolec považuje za důležité, aby lidé s duševními problémy měli zajištěnou lékařskou i duchovní péči. Uvedl to arcibiskup Ivan Jurkovič, stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN, v reakci na zveřejnění Zvláštní zprávy o tělesném a duševním zdraví.

Foto: Seth Drum/CC BY-NC-ND 2.0

Duchovní péče je důležitá součást celkové integrální péče, které se zabývá člověkem v jeho celistvosti a propojuje lidské tělo s jeho psychologickým, sociálním a duchovním rozměrem,“ řekl arcibiskup Ivan Jurkovič na setkání Rady pro lidská práva.

Podle něj bylo téma duševního zdraví „příliš dlouho ignorováno nebo ještě hůře, vyvolávalo strach, postižené osoby byly v minulosti stigmatizovány, diskriminovány nebo otevřeně odmítány, což vedlo k ´uklizení´ těchto osob do velkých, izolovaných a uzavřených institucí“.

Arcibiskup Jurkovič ocenil Zvláštní zprávu, ale řekl, že Svatý stolec považuje za důležité spojení lékařské a duchovní péče při léčení mentálních onemocnění.

Zatímco Zvláštní zpráva správně prosazuje přijetí integrované bio-lékařské, psycho-sociální a komunitně orientované péče o duševní zdraví, moje delegace by ráda zdůraznila důležitost duchovní péče při pomoci osobám, které jsou postižené duševní chorobou,“ uvedl arcibiskup Jurkovič.

Dále zdůraznil, že „duchovní péče by neměla být zaměňována s takzvaným ´uzdravováním pomocí víry´s vyloučením lékařské, psychologické a sociální pomoci“.

Arcibiskup Jurkovič dále varoval před omezováním práv pacientů na jejich informovaný souhlas a před léčbou, která vyvolává vysokou závislost na velkých dávkách psychotropních léků, a před sociálním vyloučením pacientů.

(Zdroj: Radio Vaticana)

Autor článku: Tomáš Tetiva