Ve Fatimě se slavila národní mše svatá

13. 09. 2017 téma: Národní poutě Rubrika: Zahraniční
Ve fatimské Kapli zjevení (Capelinha) se včera slavila národní mše svatá jako jeden z vrcholů národní pouti z České republiky. Mši celebroval kardinál Dominik Duka OP za účasti českých a moravských biskupů a zavítaly na ní stovky poutníků.

Fatimská Kaple zjevení (Capelinha) představuje jedno z ústředních míst Fatimy, neboť zde Panna Maria vyhledávala přítomnost tří dětí, jejichž prostřednictvím vyzývala k modlitbě za obrácení a za solidaritu se světem. Právě tam byla v úterý slavena národní mše svatá s přímluvami za náš národ a za církev v ČR.

Kardinál Dominik Duka OP v úvodu mše přivítal poutníky a připomněl důležitost svobody pro víru a odvahy o ní usilovat: „Víra předpokládá svobodu. Jen svobodný člověk se může skutečně rozhodnout. Dnes už ale nemáme odvahu vyznávat, zápasit a trpět,“ uvedl kardinál.

Po úkonu kajícnosti následovala čtení z knihy Zjevení a čtení z evangelia podle Jana, poté se na shromáždění věřících obrátil kardinál Dominik Duka OP se svou homilií, ve které především zdůraznil význam a poslání Panny Marie.

Před našimi zraky stojí žena oděná sluncem, která ve svém životě a v postoji k Bohu a člověku zosobňuje vyvolený národ, jako sionská dcera, jako jeruzalémská dcera, ale také zosobňuje ve svém postoji nový Izrael – církev,“ řekl kardinál Duka.

Dále ve své homilii řekl, že scéna ukřižování na Golgotě pro nás může být konečnou ilustrací fatimského tajemství. „Panna Maria zde stojí pod křížem, tak jako pod symbolickými kříži lidského života stály tisíce a miliony matek, které musely hledět na smrt svých dětí,“ prohlásil primas český.

Panna Maria stála před těžkostmi a bolestmi tohoto světa – to je postoj matky Ježíše Krista, řekl. Podle kardinála je Panna Maria symbolem historie, kterou tvoří naše západní křesťanská civilizace, civilizace skutečného lidství, které ví, že „láska není prázdná slova, je to postoj, který mne vede, abych nikdy nezradil“.

Celá naše civilizace vyrostla v postoji ženy a panny, která si je vědoma své důstojnosti, poslání a nezastupitelnosti; matky, která neřekla svému dítěti, že nejdůležitější je přežít, schovat se, vyhnout se těžkosti. Panna Maria je ztělesnění matek, které dokázaly hledět na smrt svých dětí,“ pokračoval ve své homilii kardinál.

Bez statečnosti neexistuje přátelství, bez statečnosti neexistuje žádná láska, bez statečnosti nemůže existovat tento svět, a proto statečnost patří ke čtyřem základním cnostem,“ zdůraznil primas český.

V homilii dále prohlásil, že Panna Maria nás varuje před komunismem a totalitarismem a v dnešní době i před konzumismem. „Člověk, který se domnívá, že je víc mít než být, je odsouzen ke smutku a zármutku, k onomu peklu, které viděli pasáčci Lucie, Hyacinta a František. Peklo je v srdci člověka, který nedokáže být přítelem druhého a sobectví je pro něj nejvyšší zákon,“ uzavřel kázání kardinál Dominik Duka OP.

Ve Fatimě se pak večer v Kapli zjevení konalo oficiální zahájení mezinárodní pouti, které vedl kardinál Mauro Piacenza. Po západu slunce se pak věřící sešli na večerní vigilii.

 

Autor článku: Tomáš Tetiva