Informace pro účastníky biskupského svěcení v olomoucké katedrále

10. 10. 2017 Rubrika: Domácí
Přinášíme soubor pokynů a doporučení pro ty, kdo se zúčastní biskupského svěcení Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka v olomoucké katedrále sv. Václava v sobotu 14. října 2017 od 10.00.

Doprava

Vzhledem k probíhajícím opravám třídy 1. máje je dopravní situace v bezprostřední blízkosti olomoucké katedrály ztížena.

Příjezdy do blízkosti katedrály jsou vyznačeny v mapě Google, odkazy pro jednotlivé příjezdové směry naleznete níže.

Příjezd: od Brna, od Mohelnice, od Ostravy, od Přerova.

Zájezdové autobusy mohou vysazovat cestující v místě křížení Komenského ul. a nábřeží Přemyslovců (tři minuty chůze od katedrály), parkování je pro ně pak zajištěno na ul. 17. listopadu.

Pokud někdo z duchovních správců ještě uvažuje o vypravení zájezdového autobusu, je třeba, aby ho kvůli zajištění parkovacího místa co nejdříve, nejpozději do čtvrtka 12. října, nahlásil na tel. 587 405 260 (J. Hrčka) nebo na e-mail hrcka@arcibol.cz.

Prosíme o to, aby každý autobus byl na viditelném místě za předním sklem označen nápisem „Biskupské svěcení Olomouc“.

Automobily je nejvhodnější zaparkovat na krytých parkovištích na ul. Koželužská v blízkosti katedrály a v prostoru před železniční stanicí na ul. Jeremenkova. Na plochách v blízkosti katedrály a arcibiskupství nebude parkování soukromým vozidlům, která nemají příslušné povolení, umožněno.

Příjezd ke katedrále je umožněn pouze automobilům vezoucím osoby s tělesným postižením nebo pohybovými obtížemi: lze je dovézt až ke katedrále, potom je ale třeba automobil odvézt na některé z výše zmíněných parkovišť. V prostoru před katedrálou nesmí zůstat žádná vozidla.

Vlakem lze dojet do stanice Olomouc – hlavní nádraží, odtud výlukovým autobusovým spojem MHD s označením X ze stanoviště C. Odjezdy v sobotu 14. 10.: 8.06, 8.21, 8.36, 8.51, 9.06, 9.21, 9.36, 9.51; cesta na konečnou zastávku „U dómu“ trvá asi 5 minut.

Pěší trasa z vlakového nádraží ke katedrále (Masarykova – Žižkovo nám. – 1. máje – Dómská) měří cca 1,5 km.

 

Příprava na bohoslužbu

Pozvaní kněží a všichni děkani olomoucké arcidiecéze se převlékají v sakristii katedrály, odkud vycházejí průvodem k farnímu domu.

Ostatní kněží se převlékají v budově Arcidiecézního muzea vedle katedrály, v sále Mozarteum. Připraveny pro ně budou brožury s veškerými liturgickými texty včetně koncelebračních textů. Poté odcházejí do presbytáře katedrály, kde zaujmou své místo nejpozději v 9.45 – prosíme o včasný příchod!

Ministranti se převlékají v křížové chodbě – vstup v zadní části katedrály vlevo. Poté odcházejí do presbytáře, kde zaujmou své místo nejpozději v 9.45 – prosíme o včasný příchod!

Krojovaní se převlékají v budově arcibiskupské kurie (Biskupské nám. 2), sál ve 2. patře. Na místě je třeba být nejpozději v 9.00, aby byla možná včasná příprava a odchod do katedrály, vzdálené cca 5 minut chůze.

 

Liturgický prostor

Místa pro Boží lid jsou v katedrále i před ní rozdělena do sektorů, některé ze sektorů jsou vyhrazeny pro určité skupiny.

Prostor pro vozíčkáře je ve střední části katedrály nalevo (před vstupem do sakristie), pro seniory a lidi s pohybovými obtížemi jsou rezervovány lavice v pravé části katedrály.

Ti, na které se místo k sezení nedostane, mohou v případě nutnosti využít vlastních skládacích židliček.

V katedrále i na náměstí před ní jsou instalovány velkoplošné obrazovky, aby bylo možné sledovat dění u oltáře z jakéhokoli místa bohoslužebného shromáždění.

 

Před zahájením

Od 8.30 je možné přijmout svátost smíření, ve zpovědnicích v zadní části katedrály je k dispozici celkem 5 zpovědníků.

V 9.00 začíná modlitba růžence s rozjímáním.

Pro každého účastníka je připravena brožura s veškerými liturgickými texty i písněmi, vlastní zpěvníky nejsou nutné.

Mše svatá začíná v 10.00 průvodem od farního domu náměstím do katedrály.

Toalety jsou umístěny na náměstí před katedrálou. K dispozici je také zdravotní služba.

Za všech okolností dbejte, prosíme, pokynů pořadatelů.

 

Po skončení

Pro všechny účastníky slavnostní bohoslužby je zajištěno občerstvení, odjezd je proto vhodné plánovat s ohledem na tuto skutečnost.

Vhodným programem na odpoledne může být návštěva Arcidiecézního muzea s expozicí cenných uměleckých předmětů ze sbírek arcibiskupství, farností i jiných institucí. Muzeum sídlí v bezprostřední blízkosti katedrály a v den biskupského svěcení bude návštěvníkům otevřeno zdarma.

Ve vybraných kostelích města Olomouce probíhá po celý víkend akce „Rozkvetlé památky“: kostely sv. Mořice, sv. Michala a Zvěstování Panny Marie (kapucínský kostel) a kaple sv. Jana Sarkandra jsou ozdobeny květinovými aranžmá ze zahradnické výstavy Flora a otevřené pro veřejnost.

 

Autor článku: Jiří Gračka