Nakupujte s rozvahou a neplýtvejte potravinami, vyzývá biskup Václav Malý

10. 11. 2017 Rubrika: Domácí
I tak se dá chápat výzva předsedy Rady Iustitia et pax ČBK biskupa Václava Malého, ve které upozorňuje na údaje OSN z roku 2016, dle nichž se ve světě jedna třetina vyprodukovaného jídla vyhodí nebo znehodnotí a zároveň hladoví 815 milionů lidí.

Foto: Nela Fabiánová, TS ČBK

Rada Iustitia et pax se na začátku listopadu vyjádřila k plýtvání potravin ve světě. Odkazuje se na údaje vydané OSN, které se na problém podařilo upozornit díky předloňské kampani Thing.Eat.Save. Zároveň se do této iniciativy šetření potravinami zapojilo tisíce malých aktivistických spolků i velkých institucí. V návaznosti na tuto kampaň se OSN zaměřila na jeden z globálních cílů do roku 2030 na změny ve spotřebních a výrobních zvyklostech. A v důsledku toho by měla být současná úroveň plýtvání jídlem, tedy asi přibližně 1,3 miliardy tun jídla za rok, snížena do roku 2030 na polovinu.

A jak Rada IUPAX ve svém textu navrhuje, jak propojit takové globální cíle s naší běžnou každodenností a domácím prostředím? Buďme pozorní ke svému okolí. I v naší zemi jsou totiž lidé, kteří nemají prostředky, aby se jejich děti mohly stravovat ve školních jídelnách, dále lidé bez domova, ohrožené rodiny či senioři, jimž pravidelné příjmy nepostačují na pokrytí životních nákladů. Například Česká federace potravinových bank usiluje o předcházení znehodnocování potravin tak, aby se tyto potraviny dostaly k potřebným lidem. „Poptávka je obrovská a převyšuje nabídku. Pomoc by potřeboval zhruba dvojnásobný počet lidí, a i současní klienti by odebírali více potravin, pokud by byly k dispozici,“ říká Věra Doušová, předsedkyně Potravinové banky Praha.

"V Česku se každý rok zbytečně vyhodí 729 tisíc tun jídla, zatímco zhruba milion lidí tu žije pod hranicí chudoby. Měli bychom si přiznat, že takové kontrasty postupně narůstají a stupňují se právě tím, že zapomínáme na naprostou nesamozřejmost plodů země a práce, Božích darů, ale ani neumíme takové zásadní věci vtělit do běžných zvyklostí našeho života tak, aby si i každý školák nenásilně osvojil úctu k tomu, z čeho jsme živi, a aby ho takto získaný postoj přirozeně a bez naléhání brzdil při neuváženém a bezmyšlenkovitém zacházení s potravinami," uvádí se také v prohlášení IUPAXu ze dne 7. listopadu 2017.

V knize Tobiáš se píše: „Vším, čeho máš přebytek, prokazuj milosrdenství“ (Tob 4;16) a Rada vyzývá k tomu, abychom se sami naučili naši hojnost poměřovat s vědomím potřebnosti druhých, protože to v úhrnu může pomoci mnoha bližním.

Celé vyjádření naleznete v příloze.

(Zdroj: vyjádření Rady Iustitia et pax ČBK)

Soubory ke stažení

20171107-plytvani-potravinami.docx velikost: 9,8 KB Stáhnout
Autor článku: Nela Fabiánová