Paul Gallagher: Klimatické dohody jsou jenom začátek

15. 11. 2017 Rubrika: Papež František
V těchto dnech se koná v Bonnu klimatická konference, které se účastní i vatikánský ministr zahraničí Paul Gallagher. Ten v jejím průběhu vyzval politické a náboženské představitele, aby společně s občany a se sdruženími spojili síly v ochraně životního prostředí.

Sekretář Svatého stolce pro mezinárodní vztahy Paul Gallagher promluvil po setkání se zástupci tichomořských států, kteří se setkali s papežem Františkem cestou na bonnskou konferenci.

Podle Gallaghera bylo uzavření Pařížské klimatické dohody v roce 2015 „téměř zázrak“. „Mezinárodní společenství se málokdy dokázalo shodnout na podobném tématu,“ řekl a dodal, že to je „jenom začátek“.

Dále promluvil o důležitém vlivu papežské encykliky Laudato si´ a ocenil nejrůznější iniciativy, které se uskutečnily od zveřejnění encykliky a Pařížské dohody. Gallagher uvedl, že vznikly „doslova tisíce nejrůznějších iniciativ, do kterých se vtělilo učení encykliky, přičemž se také jednalo o reflexi skutečnosti, že jde o církevní učení týkající se širšího tématu, kterým je integrální lidský rozvoj“.

Gallagher zdůraznil, že církev chce být i nadále součástí diskuse o klimatických změnách. „Církev se v tom angažuje, protože to úzce souvisí s náboženstvím. Boží Vtělení je dar lidstvu a my musíme pokračovat v zajištění budoucnosti lidstva v duchovním slova smyslu a vytvořením životních podmínek, aby lidé mohli usilovat o poznání Boha, milovat Boha, žít ve společenství a milovat svoje bližní,“ řekl Gallagher.

Arcibiskup Gallagher poznamenal, že sice existují „nesouhlasné hlasy“, církev se přesto „těší na větší úsilí ze strany členských států dohody“, stejně jako jedinců a organizací.

Ačkoliv je situace velmi liší u tichomořských států nebo u průmyslových zemí, podle něj je velký přínos Pařížské dohody, že přispěla ke kooperaci nejen zemí a Svatého stolce, ale také nejrůznějších katolických organizací, diecézí a jednotlivců.

Arcibiskup Gallagher dále řekl, že církev bude i nadále podporovat „velké environmentální bojovníky“, ale také sama musí „být také dobrým příkladem, což není vždy úplně jednoduché“.

V závěru zdůraznil důležitost změny životního stylu, která si „žádá nás všechny, ať už se jedná o nepoužívání plastikových sáčků při nákupu v supermarketu nebo změnu našich některých vzorců chování, recyklaci nebo preferování pěší chůze před používáním automobilu“. To všechno může přispět v úsilí v boji proti klimatickým změnám.

(Zdroj: Vatican Radio)

Autor článku: Tomáš Tetiva