Vatikán vyzývá k jadernému odzbrojení

16. 11. 2017 Rubrika: Papež František
V závěru sympozia o jaderných zbraních, které se uskutečnilo uplynulý víkend ve Vatikánu, vyzval Svatý stolec k úplnému jadernému odzbrojení. Dvoudenní setkání navštívilo jedenáct nositelů Nobelových cen míru, představitelé OSN i NATO a zástupci nadací či nevládních organizací. Se svým projevem na něm vystoupil také papež František.

Podle papeže Františka vytváří jaderné zbraně mentalitu strachu, která má dopad nejenom na účastníky konfliktu, ale na celé lidstvo. „Zbraně hromadného ničení, obzvláště jaderné zbraně, nevytváří nic než jen falešný pocit bezpečí,“ řekl Svatý otec.

Mezinárodní vztahy nemohou být v zajetí vojenské síly, vzájemného zastrašování a předvádění válečného arzenálu. Nic z toho nemůže být základem pro pokojné soužití členů lidské rodiny, která by měla být spíše inspirována etikou solidarity,“ zdůraznil papež František.

V závěru sympozia pak předseda Dikasteria pro službu integrálnímu lidskému rozvoji kardinál Peter Turkson navrhl tyto předběžné závěry:

1.      Používání a držení jaderných zbraní si zaslouží odsouzení, neboť se jedná o nerozlišující a nepřiměřené válečné nástroje. Papež František řekl: "Pokud také zohledníme riziko náhodné detonace v důsledku jakékoliv chyby, hrozba jejich užívání, stejně jako jejich vlastní držení, musí být jednoznačně odsouzeno." Stejně tak je třeba odmítnout testy jaderných zbraní, neboť spad po výbuchu kontaminuje atmosféru a oceány; což lze považovat za zločin proti lidskosti.

2.      Odstrašení prostřednictvím jaderných zbraní neřeší dostatečně problémy bezpečnosti v multipolárním světě. V březnu roku 2017 Svatý otec zveřejnil poselství: „Pokud vezmeme v úvahu hlavní hrozby míru a bezpečnosti s jejich dalšími aspekty v multipolárním světě 21. století jako např. terorismus, asymetrické konflikty, kybernetickou bezpečnost, problémy životního prostředí, chudobu, nevyvstávají žádné pochybnosti o nedostatečnosti jaderného odstrašování jako o účinné reakci na tyto výzvy.“

3.       Jaderné odstrašování nevytváří stabilní nebo bezpečný mír; naopak přispívá k strachu a podněcuje konflikt. Jak nám náš Svatý otec řekl: "Zbraně hromadného ničení, zejména jaderné zbraně, vytvářejí nic než falešný pocit bezpečí." Kromě toho také vytvářejí kulturu "vzájemného zastrašování" v mezinárodním systému.

4.      Výdaje na jaderné zbraně pohlcují zdroje, které jsou potřebné k řešení základních příčin konfliktů a k podpoře rozvoje společnosti a míru.

5.      Dopady používání jaderných zbraní jsou devastující a mají globální rozměr. 

6.      Svět bez jaderných zbraní je možný. Papež František nás povzbuzuje k naději, že „prostřednictvím efektivního a inkluzivního pokroku můžeme vybudovat svět bez smrtících nástrojů agrese…".

7.      Mír je založen na základech spravedlnosti. Úplné odzbrojení a integrální vývoj jsou propojeny. Papež František připomněl, že papež Pavel VI. „uvedl v praxi pojem integrálního lidského vývoje a navrhl to jako ´nové jméno pro mír´“.

8.      Jaderné odzbrojení je globální problém, který vyžaduje globální reakci. Papež František napsal v březnu 2017: "Vzrůstající vzájemná závislost a globalizace znamenají, že jakákoli reakce na hrozbu jaderných zbraní by měla být kolektivní a koordinovaná a založená na vzájemné důvěře.“

9.      Úplné odzbrojení představuje okamžitou naléhavou potřebu a je zároveň i dlouhodobým procesem. Papež František v březnu 2017 jasně řekl: "Dosažení světa bez jaderných zbraní zahrnuje dlouhodobý proces, který bude založený na vědomí, že „vše je propojeno“ v rámci perspektivy integrální ekologie (Laudato si, 117, 138). Společný osud lidstva vyžaduje pragmatické posílení dialogu a budování a upevňování mechanismů důvěry a spolupráce, které budou schopny vytvářet podmínky pro svět bez jaderných zbraní.“

10.  Dialog je nezbytný. Tento dialog musí být inkluzivní; musí zapojit jak státy vlastnící jaderné zbraně, tak i nejaderné státy a zapojit občanskou společnost, mezinárodní organizace, vlády a náboženské komunity. Zejména katolická církev je odhodlána prosazovat tento dialog na všech úrovních.

11.  Vyzvěte státy, aby zvážily podepsání a ratifikaci Smlouvy o zákazu jaderných zbraní, pokud tak dosud neučinily.

12.  A co je nejdůležitější, ať je naše úsilí vedoucí k úplnému jadernému odzbrojení zasvěceno modlitbě nás všech!

Všechno je propojeno; a všichni jsou propojeni. Společně můžeme zbavit svět jaderných zbraní, investovat do integrálního lidského rozvoje a budovat mír. Tyto předběžné závěry nepředstavují konec rozhovoru, ale spíše začátek budoucího dialogu a jednání.

 

Autor článku: Tomáš Tetiva