Papež ke dni chudých: Otevírají nám cestu do nebe

20. 11. 2017 téma: Svatý rok milosrdenství Rubrika: Papež František
Za účasti čtyř tisíc chudých lidí sloužil papež František mši ve svatopetrské katedrále při příležitosti Světového dne chudých, který se vůbec poprvé připomínal uplynulou neděli. Svatý otec ho vyhlásil během Svatého roku milosrdenství a pověřil jeho organizací Papežskou radu pro novou evangelizaci. Po skončení mše papež František pozval všechny přítomné na slavnostní oběd do auly Pavla VI.

Foto: Daniel Ibanez/CNA

Modleme se, ať nám požehná Pán, požehná tuto krmi, požehná ty, kteří ji připravili, požehná nám všem, našim srdcím, rodinám, touhám, životům a dá nám zdraví a sílu. Řím je dnes plný laskavosti a dobré vůle,“ prohlásil papež František.

V homilii, kterou si připravil pro tuto příležitost, zaznělo: „V chudých klepe Ježíš na brány našich srdcí a žízní po naší lásce. Když překonáme náš nezájem a ve jménu Ježíše se dáme jeho nejmenším bratřím, pak se můžeme považovat za dobré a věrné přátele, se kterými bude v lásce pobývat.

Připomněl, že právě v chudých se projevuje přítomnost Ježíše, který, ačkoli byl bohatý, stal se chudým (srov. 2 Kor 8,9), a proto je v nich, v jejich slabosti „spásonosná síla“. „Ačkoliv mají v očích tohoto světa malou cenu, jsou těmi, kdo nám otevírají cestu do nebe, jsou naším ´cestovním pasem do ráje´,“ zdůraznil Svatý otec.

Máme evangelijní povinnost pečovat o ty, kteří jsou naším pravým bohatstvím, a činit tak nejenom tím, že jim dáme chléb, ale také s nimi lámat chléb Božího slova, jehož jsou nejpřirozenějšími adresáty,“ řekl dále papež František.

Milovat chudé znamená bojovat proti všem formám duchovní i materiální chudoby a je to dobré i pro nás samotné. Pokud přiblížíme chudé našemu středu, bude to mít vliv i na naše životy. Připomene nám to skutečné hodnoty: milovat Boha a naše bližní. Pouze to přetrvá navěky, všechno ostatní pomine,“ uzavřel Svatý otec.

(Zdroj: Vatican Radio)

Autor článku: Tomáš Tetiva