Papež ke dni chudých: Otevírají nám cestu do nebe

Za účasti čtyř tisíc chudých lidí sloužil papež František mši ve svatopetrské katedrále při příležitosti Světového dne chudých, který se vůbec poprvé připomínal uplynulou neděli. Svatý otec ho vyhlásil během Svatého roku milosrdenství a pověřil jeho organizací Papežskou radu pro novou evangelizaci. Po skončení mše papež František pozval všechny přítomné na slavnostní oběd do auly Pavla VI.
Publikováno: 20. 11. 2017 13:00

Foto: Daniel Ibanez/CNA

Modleme se, ať nám požehná Pán, požehná tuto krmi, požehná ty, kteří ji připravili, požehná nám všem, našim srdcím, rodinám, touhám, životům a dá nám zdraví a sílu. Řím je dnes plný laskavosti a dobré vůle,“ prohlásil papež František.

V homilii, kterou si připravil pro tuto příležitost, zaznělo: „V chudých klepe Ježíš na brány našich srdcí a žízní po naší lásce. Když překonáme náš nezájem a ve jménu Ježíše se dáme jeho nejmenším bratřím, pak se můžeme považovat za dobré a věrné přátele, se kterými bude v lásce pobývat.

Připomněl, že právě v chudých se projevuje přítomnost Ježíše, který, ačkoli byl bohatý, stal se chudým (srov. 2 Kor 8,9), a proto je v nich, v jejich slabosti „spásonosná síla“. „Ačkoliv mají v očích tohoto světa malou cenu, jsou těmi, kdo nám otevírají cestu do nebe, jsou naším ´cestovním pasem do ráje´,“ zdůraznil Svatý otec.

Máme evangelijní povinnost pečovat o ty, kteří jsou naším pravým bohatstvím, a činit tak nejenom tím, že jim dáme chléb, ale také s nimi lámat chléb Božího slova, jehož jsou nejpřirozenějšími adresáty,“ řekl dále papež František.

Milovat chudé znamená bojovat proti všem formám duchovní i materiální chudoby a je to dobré i pro nás samotné. Pokud přiblížíme chudé našemu středu, bude to mít vliv i na naše životy. Připomene nám to skutečné hodnoty: milovat Boha a naše bližní. Pouze to přetrvá navěky, všechno ostatní pomine,“ uzavřel Svatý otec.

(Zdroj: Vatican Radio)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitel Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019