Lochotínská farnost v Plzni připravuje stavbu nového kostela

04. 12. 2017 Rubrika: Domácí
V neděli 3. prosince 2017 podepsala farnost Plzeň – Severní předměstí memorandum s plzeňským biskupstvím o spolupráci na realizaci projektu kostela pro čtvrť Lochotín. Záměrem zdejší farnosti je, aby nový kostel na Lochotíně vyrostl během několika příštích let.

Foto: Jiří Strašek

K nedělním bohoslužbám se farnost doposud schází v Lochotínském pavilonku, který však nemá dostatečnou kapacitu, nepatří farnosti a nejedná se o vhodný liturgický prostor. Místo pro nový kostel bylo vybráno, ve spolupráci se zástupci Úřadu městského obvodu Plzeň 1, v Komenského ulici nedaleko tramvaje č. 1. Farnost za tento pozemek nabídla městu Plzeň jiný, který má v majetku. Kromě vlastního prostoru pro bohoslužbu by v objektu mělo být potřebné zázemí pro další aktivity a možnosti setkávání.

Farnost na Severním předměstí vznikla v roce 1996 a v současné době má téměř 400 členů. Velkou část tvoří rodiny s dětmi a mládež, patří do ní i jeden z největších plzeňských skautských oddílů, který navštěvuje více než 130 dětí. Přes týden nachází zázemí v malé farní budově v Komenského ulici, v neděli se schází v Lochotínském pavilonku, který má ve výpůjčce od města. Pro rozvíjející se farnost přestávají stávající prostory stačit. Na území farnosti je sice jeden z nejstarších plzeňských kostelů Všech svatých na Roudné, ten je však špatně dostupný, nemá dostatečnou kapacitu a navíc v památkově chráněném objektu není možné vybudovat potřebné zázemí, například místnost pro děti, které mají během bohoslužby vlastní program.

Nový kostel bude sloužit především k bohoslužbám, příležitostně se zde mohou konat například koncerty vážné hudby. V zázemí kostela se mohou setkávat skupinky mládeže nebo dospělých z farnosti. Podoba kostela se bude teprve vytvářet, musí respektovat nejen potřeby farnosti, ale i místo, na kterém bude stát. „Chceme, aby nový kostel byl také obohacením pro sídliště, proto budeme klást důraz na estetickou hodnotu stavby a kvalitní zpracování okolního prostoru, který bude veřejně přístupný a měl by nabídnout příjemné posezení i zeleň,“ říká moderátor farnosti Dominik Valer.

Stavba je připravována také ve spolupráci a s podporou plzeňského biskupství: „Stavět kostel je třeba přesně tam, kde lidé prožívají své radosti a starosti, protože právě v něm mohou všechny tyto naše lidské záležitosti z horizontální úrovně získat i vertikalitu a dát tomu všemu smysl. A já se těším, že takové místo získá i Lochotín,“ říká plzeňský biskup Tomáš Holub.

V současné době probíhají přípravné projektové činnosti, zahájení vlastní stavební činnosti je plánováno po roce 2020 a ukončení stavby do konce roku 2025.

Další info hledejte na webu biskupství.

(Zdroj: Tisková zpráva Římskokatolické farnosti Plzeň – Severní předměstí, 3. 12. 2017)

Autor článku: František Jemelka