Vatikán na WTO: Globální obchod musí být multilaterální a inkluzivní

14. 12. 2017 Rubrika: Zahraniční
Nevyvážené a nespravedlivé obchodní vztahy vytváří sociální vyloučení a nerovnost, snižují lidskou důstojnost a opomíjí společné blaho lidstva. Zdravá světová ekonomika potřebuje efektivnější způsob interakce, aby byl zajištěn ekonomický rozvoj a blahobyt všech zemí, nikoli jen několika. To řekl stálý pozorovatel Svatého stolce při OSN arcibiskup Ivan Jurkovič na 11. zasedání Světové obchodní organizace (WTO), které se konalo v uplynulých dnech v argentinském Buenos Aires.

Foto: Asian Development Bank/CC BY-NC-ND 2.0

Arcibiskup Ivan Jurkovič vyzdvihl skutečnost, že globální obchod v uplynulých desetiletích pomohl v rozvojových zemích více než miliardě lidí vymanit se z chudoby, což vedlo ke snížení globální úrovně extrémní chudoby. Dodal však, že tyto přínosy nejsou sdíleny rovnoměrně, zejména mezi nejméně rozvinutými zeměmi.

Podle Svatého stolce je zapotřebí multilaterální a inkluzivní systém obchodních vztahů postavený na bázi solidarity. Jedině tak se lze vyhnout uzavřenému ekonomickému systému, jehož cílem je obrana privilegovaných pozic. Tak bude zajištěna ochrana slabších a menších zemí.

Arcibiskup Jurkovič připomněl, že cílem multilaterálních institucí je úsilí o společné dobro, které bude respektovat důstojnost každého jednotlivce. Pak hovořil o otázkách týkající se zemědělství, role žen, elektronického obchodu a rybolovu v kontextu mezinárodního obchodu.

Arcibiskup poznamenal, že navzdory všeobecně rychlému růstu zemědělského obchodu zůstává zajištění potravinové bezpečnosti trvalou výzvou. Týká se to zejména rozvojových zemí, kde více než 800 milionů lidí trpí hladem a podvýživou. Podle Svatého stolce problém nedostatku potravin vyžaduje odstranění strukturálních příčin a podporu zemědělského rozvoje chudších zemí. To se týká zejména drobného zemědělství, které je hlavním pilířem venkovského hospodářství v nejméně rozvinutých zemích.

Zástupce Vatikánu zmínil také zásadní úlohu žen při péči nejen o rodiny, ale i při rozvoji celého hospodářského systému. Studie ukázaly, že vyšší zastoupení žen je spojeno se silnějším hospodářským růstem a se spravedlivější společností. Přesto jsou ženy často diskriminovány a marginalizovány, zejména v oblasti vzdělávání, dodal arcibiskup Jurkovič.

(Zdroj: Vatican Radio)

Autor článku: Tomáš Tetiva