Mládež

Přejeme Vám požehnané Vánoce 2017

18. 12. 2017
Radostné a milostiplné vánoční svátky vám všem přejí P. Kamil Strak, Marie Světničková, Anna Brabcová, Veronika Lehrlová a Kristýna Garguláková
Autor článku: Vojtěch Orlík