Papež schválil dekret o hrdinských ctnostech kardinála Wyszyńského

19. 12. 2017 Rubrika: Papež František
Papež František v úterý schválil vydání dekretu o hrdinských ctnostech kardinála Stefana Wyszyńského, který vedl polskou církev v době komunismu. Dekret je součástí beatifikačního procesu, v němž je dále potřeba uznání zázraku na přímluvu kandidáta blahořečení.

Beatifikační proces polského kardinála byl zahájen v roce 1983, tedy jen dva roky po jeho smrti. Písemná i ústní svědectví spolu s díly kardinála byla shromážděna do 37 svazků, které dorazily roku 2001 do Vatikánu.

Že papežské rozhodnutí může být vyhlášeno ještě před Vánocemi, naznačil současný varšavský arcibiskup Kazimierz Nycz koncem listopadu, kdy prohlásil, že „v této oblasti můžeme očekávat nějaký vánoční dárek“. V úterý 12. prosince o hrdinských ctnostech rozhodl poradní sbor kardinálů.

Pro blahořečení je nyní potřebný zázrak na přímluvu kardinála Wyszyńského a závěrečný souhlas papeže. Již nyní se zkoumá nevysvětlitelné uzdravení 19leté dívky ze štetínsko-kamieńské diecéze. Na místní úrovni byl případ zkoumán v letech 2012-2013, poté byl předán do Vatikánu.

Kardinál Stefan Wyszyński (1901-1981) byl polský primas, biskup Lublinu a arcibiskup hnězdensko-varšavský. Po nástupu komunismu se stal symbolem odporu vůči diktatuře. V letech 1953-1956 byl vězněn. Ve vězení sepsal Jasnohorské sliby národa polského. V letech 1957-1966 vedl Velkou novénu před jubileem křtu Polska. V 60. letech se účastnil 2. vatikánského koncilu. Zemřel 28. května 1981 o slavnosti Nanebevstoupení Páně.

(zdroj: Varšavská arcidiecéze)

Autor článku: Ondřej Mléčka