CCEE nabízí pracovní pozici asistenta sekretáře

22. 12. 2017 Rubrika: Zahraniční
Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) hledá spolupracovníka / spolupracovnici do funkce asistenta sekretáře s výkonem práce v sídle organizace v St. Gallen ve Švýcarsku.

Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) je církevní subjekt, který má za úkol udržovat vztahy mezi biskupskými konferencemi evropských zemí, s klíčovými představiteli církevního a společenského života v Evropě a ve světě a především se Svatým stolcem a dalšími subjekty sdružujícími biskupy na kontinentální úrovni. Tyto vztahy jsou vytvářeny a udržovány na různých úrovních a týkají se různých pastoračních a sociálních oblastí, jimiž se zabývá církev v Evropě. Cílem sekretariátu CCEE, který sídlí v St. Gallen (Švýcarsko - německy mluvící kanton), je usnadnit a podporovat vztahy uvnitř církve, sdílet a komunikovat aktivity katolické církvi v Evropě: a to skrze organizování setkání v různých evropských městech, vedení korespondence a udržování informovanosti mezi biskupskými konferencemi pomocí webových stránek a kontaktu s médii.

CCEE hledá člověka, který je schopen vykonávat práci sekretariátu v St. Gallen (správu databáze, korespondenci, telefon, archiv, organizování mezinárodních schůzek atd.) a je kompetentní v oblasti výpočetní techniky (kvůli spravování webových stránek, zpracování fotografií, grafice, zalamování stránek, spravování sociálních sítí), aby tak pomáhal tiskovému středisku, a výborně ovládal kancelářský software, zejména Word a Excel, kvůli zpracování dokumentů a seznamů.

Vzhledem k tomu, že sekretariát pracuje převážně v italském jazyce a spolupracovníci pocházejí z různých zemí, hledá CCEE někoho, kdo hovoří italsky a anglicky a výborně ovládá jeden z těchto jazyků tak, aby v něm byl schopný dělat korektury dopisů a textů psaných lidmi, kteří nejsou rodilí mluvčí. Znalost dalších jazyků, jako například němčina (místní jazyk), francouzština, španělština nebo ruština jsou velkým přínosem.

Práce sekretariátu CCEE je církevní práce a ve službě církvi a vyžaduje nejen vynikající znalost katolické církve a její struktury, ale také být účasten na jejím poslání prostřednictvím vlastní životní zkušenosti.

PROFIL

1. Kvalifikace

        Dokončené střední vzdělání (preference  VŠ)

        Základní znalost struktury církve

    Znalost italštiny nebo angličtiny slovem i písmem na takové úrovni, aby bylo možné dělat korektury v nejméně jednom z těchto jazyků. Je však potřeba znát oba jazyky.

        Užitečná je také znalost dalších jazyků (němčina, francouzština, španělština, ruština, atd.)

 

        Výborná znalost balíčku Microsoft Office (zejména Word a Excel).

        Základní znalost redakčního systému (CMS), jako je například WordPress nebo Joomla (znalosti programovacích jazyků HTML, CSS apod. může být výhodou).

        V úvahu se bude brát i zkušenost s dalšími počítačovými programy, například s grafickými programy a software na zpracování videa (od Adobe, iMovie...)

 

        Zkušenost s prací na sekretariátu, v oblasti správy archivů a internetových stránek nebo v pořádání akcí může být výhodou.

 

2. Další důležité charakteristiky

        Praktikující katolík / katolička, zapojený/á v církvi

        Schopnost pracovat v týmu

        Organizační schopnosti

        Flexibilita při různých nutných pracích v malé kanceláři

        Flexibilita v pracovní době, když to bude nutné

 

CCEE hledá spolupracovníka / spolupracovnici s osobním nasazením a schopností reflexe mezinárodních a církevních otázek. Předpokládaný nástup je 1. března 2018.

Jedná se o práci na plný úvazek (42 hodin v týdnu od pondělí do pátku). Mzda se řídí tabulkou platů CCEE a odpovídá mzdě asistenta sekretáře.

Zájemci z ČR nechť se nejdříve obrátí na P. Stanislava Přibyla, neboť je nutné mít doporučení generálního sekretáře ČBK, následně mohou poslat motivační dopis s životopisem přímo generálnímu sekretáři CCEE, Mons. Duarte da Cunhovi (e-mail: duarte.cunha@ccee.eu), do 31. ledna 2018. Pro jakékoliv další informace je také možné zavolat generálnímu sekretáři na číslo +41 71 227 6040.

Autor článku: Tomáš Tetiva