Novým zástupcem generálního sekretáře CCEE byl zvolený Martin Michalíček ze Slovenska

08. 01. 2018 Rubrika: Zahraniční
Martin Michalíček se stal od 1. ledna 2018 novým zástupcem generálního sekretáře CCEE (Rady evropských biskupských konferenci). Kněz z nitranské diecéze má zkušenosti ze studií v zahraničí a z vyučování v kněžském semináři v Nitře. Vícesekretář CCEE byl ředitelem Diecézního katechetického úřadu a Biskupského úřadu v Nitře.

Foto: CCEE

Martin Michalíček je zvolený na pět let (2018 – 2023) zástupcem generálního sekretáře CCEE, který sídlí ve švýcarském St. Gallenu. Nastupuje po Michelovi Remerym, který zde působil od roku 2012. Náplní práce je pomoc s činností aktuálnímu generálnímu sekretáři organizace Mons. Duarte da Cunhovi.

Otec Martin se ke svému jmenování vyjádřil takto: „Toto jmenování přichází jako Boží volání, na které jsem dal souhlas. Děkuji předsednictvu CCEE za důvěru, kterou mi prokázali a prosím Pána, aby vedl moje kroky v této nové službě pro církev v Evropě. Uvědomuji si, že Evropa přináší početné výzvy, ale je také kolébkou křesťanství. Ve své historii, kultuře, hodnotách může Evropa najít všechny léky, které potřebuje. Tuto službu přijímám s odhodláním pracovat pro národy Evropy. Pamatujíc na slova žalmisty, že „ Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé" (Žalm 127), rád bych sloužil v tomto poslání v prospěch lidí Evropy ohlašovat Boží milosrdenství a Boží zjevení, které jsou zosobněné v Ježíši Kristu."

Životopisné údaje

Martin Michalíček se narodil 18. srpna 1974 a na kněze byl vysvěcený pro nitranskou diecézi roku 1999. Ve stejném roce absolvoval filosofické a teologické studia v Nitře na Univerzitě Komenského, přičemž od roku 1993 do 1995 studoval na univerzitě v Salzburgu.

V roce 2005 získal licenciát z katechetiky na Papežské saleziánské univerzitě v Římě a následně doktorát na Univerzitě Komenského v Bratislavě (2008).

Od roku 2007 vyučoval Martin Michalíček v kněžském semináři v Nitře; v období 2008 – 2017 byl ředitelem Diecézního katechetického úřadu v Nitře a od roku 2015 ředitelem Biskupského úřadu v Nitře.

(Zdroj: CCEE)

Autor článku: Nela Fabiánová