banner sekce
Sekce

Mládež

V Praze proběhlo zasedání Sekce pro mládež ČBK

Dne 7. února se v prostorách České biskupské konference uskutečnilo zasedání Sekce pro mládež ČBK, setkání ředitelů Diecézních center mládeže a laických pracovníků českých i moravských diecézí a biskupa delegáta.
Publikováno: 9. 2. 2018 1:00

Účastníci se navzájem obohatili aktuálním děním v diecézích a byli seznámeni s činností sekretariátu Sekce. Zároveň se zamýšleli nad aktuální situací dobrovolnické služby a jejím dalším směřování. V diskuzních skupinkách pak reflektovali vize směřování Celostátního setkání animátorů, které se uskuteční v srpnu roku 2019.

Zasedání se zúčastnil delegát ČBK pro mládež Mons. Pavel Posád, který přítomné pozdravil a vyjádřil vděčnost za jejich službu. Zároveň byl hlavním celebrantem při polední bohoslužbě, kázáním přítomné obohatil P. ThLic. Bc. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář ČBK.

V odpoledních hodinách byli zástupci mimo jiné seznámeni s přípravy Světového dne mládeže v Panamě, který se bude konat 22. – 27. ledna 2019, následovalo nastínění oslav této události v českých a moravských diecézích.

Dále ve zkratce

  • Proběhne Týden modliteb za mládež - 18. – 25. března 2018
  • Delegátem na presynodu za Českou republiku se stala Markéta Imlafová
  • Signály.cz spustí k letošním diecézním oslavám Světového dne mládeže nové úložiště materiálů
  • Nabídka Setkání kaplanům pro mládež – 22. – 24. dubna 2018 na Erlebachově Boudě
  • Delegátem biskupské synody o mládeži je Mons. ThLic. Tomáš Holub Th.D.


Příští zasedání proběhne 11. – 12. dubna 2018 v královéhradecké diecézi.

Autor článku:
Vojtěch Orlík