Školství

Asociace ředitelů církevních škol a školských zařízení podporuje spravedlivé fiancování

15. 02. 2018
Přinášíme stanovisko Asociace ředitelů církevních škol a školských zařízení k otázce spravedlivého financování regionálního školství.

Asociace ředitelů církevních škol a školských zařízení

Podpora spravedlivému financování

Rozjezd reformy financování RgŠ se blíží. V posledních dnech je opět diskutován její princip i dopady na státní rozpočet. A to i díky návrhu Mgr. Václava Klause, předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS ČR, na její odklad.

Z pohledu církevního školství konstatujeme, že za spravedlivý, jednoduchý, transparentní a motivační považujeme princip státní dotace, kdy je finanční částka spojena se službou vzdělávání jednoho žáka, a to bez rozdílu zřizovatele; zjednodušeně - normativní financování na žáka.

Předseda Asociace ředitelů církevních škol a školských zařízení

Mgr. Jiří Vojáček

Autor článku: František Jemelka