Dva mladí lidé z ČR pomohou ve Vatikánu promýšlet budoucí spolupráci s jejich vrstevníky

23. 02. 2018 téma: Synoda o mladých lidech Rubrika: Domácí
Papež František svolal na říjen 2018 řádné shromáždění biskupské synody, které se bude zabývat tématem „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Tomuto shromáždění předchází setkání více než 300 mladých lidí z 5 kontinentů celého světa ve věku 16 – 29 let, kteří se sejdou v březnu 2018 v Římě a budou se podílet na přípravě podzimní synody; zastoupení zde má i Česká republika. Již jsme informovali o účasti delegáta evropských řeholníků, kterým je člen oblátské rodiny Oto Medvec, tak si nyní představme i zástupkyni vyslanou ČBK.

Ilustrační foto: Signály.cz

Mladé lidi z ČR bude na nadcházející pre-synodě zastupovat Markéta Imlaufová, studentka 2. ročníku magisterského studia  PedF UK, (obor základy společenských věd a český jazyk a literatura). Je dobrovolnicí v neziskové organizaci SADBA (Salesiánská asociace Dona Bosca), kde je šéfkou tzv. EURO teamu (ten zprostředkovává program Rinaldi, jenž nabízí mladým lidem krátkodobé dobrovolnické projekty v různých salesiánských organizacích po celé Evropě). Zároveň je 4. rokem programová vedoucí na táboře iSEC (Inline Salesian English Camp). Byla taktéž jako dobrovolníkem v úzkém přípravném týmu CSA (celostátní setkání animátorů) v Třešti, Světovém dni mládeže v Krakowě a Celostátním setkání mládeže v Olomouci. Má zkušenosti s řízením mezinárodních projektů a meetingu uvnitř mezinárodní salesiánské platformy Don Bosco Youth – Net (DBYN). Zpívá v kapele KaPři a do Říma se těší mimo jiné na dobrou italskou kávu.

Přípravy na říjnové setkání zaměřené na další směřování pastorace mládeže začaly zasláním dotazníku biskupským konferencím, který mohli mladí lidé z řad českých hnutí, řeholí ale také vychovatelé, rodiče a odborníci vyplnit. Mezi důležité podněty se také řadí závěry z 5. Celostátního fóra mládeže, které se konalo v Olomouci v únoru 2017.

Jednotlivé odpovědi zpracovala Sekce pro mládež a závěry byly předloženy českým biskupům.

(Autorka: Kristýna Garguláková, Sekce pro mládež ČBK)

Autor článku: František Jemelka