Školství

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/lky Evangelické akademie v Praze, Vyšší odborné školy sociální práce a střední odborné školy

28. 02. 2018
Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/lky škol Evangelické akademie v Praze.

Zřizovatel očekává, že vybraný uchazeč bude splňovat tyto:

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

•             ukončené vysokoškolské vzdělání,

•             minimálně 5 let pedagogického působení na SOŠ či VOŠ

               nebo min 5 let v manažerské roli neziskové organizace se sociálním zaměřením

•             aktivní znalost alespoň 1 světového jazyka a platné školské legislativy,

•             trestní bezúhonnost.

•             znalost prostředí ČCE je výhodou.

Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí na adresu:

Ústřední církevní kancelář ČCE

k rukám Mgr. H.Wernischové (ÚEA)

Jungmannova 9

111 21 Praha 1

nejpozději do 31. května t.r.

Předpokládaný nástup do funkce je  1. září 2018.

Autor článku: Mgr. Marta Vacušková