Postní kázání R. Cantalamessy: Aby vaše láska byla bez pokrytectví

03. 03. 2018 téma: Půst a Velikonoce Rubrika: Papež František
V pátek 2. března 2018 pronesl kapucín Raniero Cantalamessa své druhé postní kázání. V kapli Redemptoris Mater ve Vatikánu si ho vyslechl papež František a členové římské kurie. Kazatel papežského domu zaměřil svoji meditaci na křesťanské ctnosti, především se pak věnoval pojetí lásky (Caritas) dle sv. Pavla.

Křesťanské ctnosti

Raniero Cantalamessa se zabýval ve svém zamyšlení slovy sv. Pavla „oblečte se v Pána Ježíše Krista“ (Ř 13,14), v čemž spočívá význam křesťanské svatosti, jejíž „definice“ dle  encykliky Lumen Gentium Druhého vatikánského koncilu zní: „svatost je dokonalé spojení s Kristem“. Tato křesťanská svatost nás tedy nabádá k napodobování Krista a jejím vrcholem je dokonalé spojení s Ním. Nejdůležitější ze všech křesťanských ctností je láska, která v sobě zahrnuje všechny ctnosti, „láska bez přetvářky, láska bez pokrytectví,… protože dle Ježíšova učení je srdce místem, ve kterém se rozhoduje, jakou hodnotu člověk má,“ zdůraznil P. Cantalamessa.

Láska je základem všeho

Láska je trpělivá, laskavá, nezávidí, nehněvá se, vše zahrnuje, láska věří, láska má naději,“ citoval kapucín sv. Pavla a pokračoval: „nic se netýká jí samotné, ale láska je konáním dobra, skutků lásky, přivádí nás zpět ke kořenu lásky, dobrotivost předchází dobročinnosti.“ Sv. Pavel vysvětluje: „I kdybychom rozdali všechno, co máme, chudým, ale bez lásky, zůstalo by to bez prospěchu,“ a tato pokrytecká láska je dle Cantalamessy konáním dobra bez lásky: „Svatý Pavel si přeje, aby křesťané byli ‚zakořeněni a zakotveni v lásce‘, tj. aby láska byla kořenem a základem všeho… Tím se stáváme účastníky božského konání… Je to Boží láska, která prochází skrze nás.“

Věřící jsou považování za cizí těla ve společnosti

Sv. Pavel ve svých listech konkrétně poukázal na to, jak se má upřímná láska projevit v životě společnosti. V jeho době byla křesťanská obec v Římě „malým ostrovem v nepřátelském moři pohanské společnosti“, a právě takové okolnosti vedou často k tomu, že „se uzavíráme sami do sebe s pocitem elitářství a smutkem, že patříme k menšině zachráněných ve světě ztracených,“ vysvětlil P. Cantalamessa  na příkladu sv. Pavla, který v miniatuře koresponduje s aktuální situací celé církve. Současná sekularizovaná společnost se často dívá nejen na křesťany, ale i na všechny věřící v Boha s opovržením a odmítnutím. To se nejvíce projevuje v oblasti médií, financí a kultury. „Věřící jsou považováni za cizí těla v technologicky rozvinuté společnosti,“ připomněl papežský kazatel.

Kristovo království

Musíme pochopit, jaký postoj máme zaujmout a jakým způsobem máme rozvíjet svá srdce v konfrontaci se společností, jež Krista odmítá,“ vybídl Cantalamessa k zamyšlení. Tím postojem by mělo být hluboké soucítění, které nás vede k lásce k druhým, za které jsme schopni přinášet i oběti, naložit si je na sebe před Bohem, „jako Ježíš vzal na sebe starosti nás všech, s postojem milosrdenství.“

Sv. Pavel uvádí tato kritéria, dle kterých se máme při konání skutků lásky řídit: „Následovat vlastní svědomí, respektovat svědomí druhých a vyvarovat se souzení bratra, vyvarovat se skandálům. A k těmto se přidává další univerzální, kterým je Kristovo království,“ ukončil své postní zamyšlení Raniero Cantalamessa.

(Autorka: Radka Blajdová, TS ČBK)

Autor článku: František Jemelka