Programové tipy Radia Proglas na 13. týden 2018

26. 03. 2018 téma: Půst a Velikonoce Rubrika: Domácí
Ve Svatém týdnu naladíte na vlnách Proglasu například pořad z cyklu Mezi slovy s dominikánem Benediktem Mohelníkem zaměřený na liturgii Velikonoc nebo premiérovou trojici Rozjímání o velikonočních událostech.

V aktuálním týdnu naladíte v přímém přenosu: v úterý 27. března v 18.00 mši svatou ze studia Proglasu s poděkováním za život P. Petra Chovance SDB, na Zelený čtvrtek 29. března v 18.00 mši svatou z kostela Panny Marie Sněžné v Praze, na Velký pátek 30. března v 18.00 Velkopáteční obřady z kostela sv. Bartoloměje v Kravařích, na Bílou sobotu 31. března ve 20.30 Vigilii Zmrtvýchvstání z kostela sv. Augustina v Brně, na Boží hod velikonoční v neděli 31. března v 9.00 mši svatou z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích.

Modlitbu Křížové cesty zachytíte ve středu po 15. hodině. K modlitbě Korunky k Božímu milosrdenství se můžete připojit na Velký pátek, Bílou sobotu a na Boží hod velikonoční – vždy v 15.00.

Svatý týden je po rozjásané Květné neděli plný zvratů. Střídají se v něm smutek i radost. V Noční lince můžete diskutovat nad propojením Ježíšova života s naším s redaktorkou Klárou Beránkovou v pondělí 26. března od 22.30.

Během velikonočních svátků si křesťané znovu připomínají události, které navždy změnily svět. Boží syn, Ježíš, se na kříži zcela vydává za náš život. Tyto dny jsou znamením Boží lásky, která daleko přesahuje lidské chápání. Také liturgie těchto dnů je doslova nabitá symboly. O liturgii Velikonoc, teologickém pohledu na obsah víry, ale i osobním prožívání vrcholů křesťanské víry bude Kateřina Rózsová mluvit v Mezi slovy s dominikánem Benediktem Mohelníkem na Zelený čtvrtek v 9.30.

Letošní trojice Rozjímání o velikonočních událostech vás zavede na Zelený čtvrtek k potoku Cedron, na Velký pátek na Golgotu a o Bílé sobotě se podíváte až do podsvětí:

Šéfredaktor nakladatelství Portál Martin Bedřich si všímá stručné zmínky v Janově evangeliu o Ježíšově přechodu přes potok Cedron. Tato přehlédnutelná věta mezi velikými událostmi evangelia nám ale může otevřít nový pohled na Kristovo odhodlání vydat se do rukou člověka. Martin Bedřich přirovnává překročení tohoto malého potoka k Césarově slavnému odhodlání vydat se za řeku Rubikon. Ještě zajímavější ale je jeho hledání podobností ve Starém zákoně v příbězích proroka Mojžíše a praotce Jákoba. Premiérový díl Rozjímání o vykoupení zachytíte na Zelený čtvrtek (29. března) ve 22.00.

Velkopáteční rozjímání vám nabídne četbu dobrých zpráv o vykoupení. Redaktor Marek Chvátal vybral úryvky z evangelií vyprávějící právě o Ježíšově ukřižování. Při naslouchání si tak můžete všimnout rozdílů ve vyprávění evangelistů o Kristově vykupitelském díle a díky tomu možná najdete to nejdůležitější, co vám dnes chce Boží slovo v tento bolestný den říci. Uslyšíte 30. března ve 22.00.

Boromejka Angelika Pintířová si připravila rozjímání nad starověkou homilií vyprávějící o Ježíšově sestupu do podsvětí, kdy Kristus ukřižovaný před svým vzkříšením vstupuje do říše mrtvých, aby probudil všechny spáče čekající na tuto chvíli. S vědomím toho, že Vzkříšený již neumírá, se sestra Angelika ztotožňuje s těmi, kdo jako Adam čekají na Krista, aby je vyvedl k životu, k Božímu trůnu a nabízí tuto naději i všem naslouchajícím. Zařazujeme na Bílou sobotu (31. března) v 18.00.

O životě, službě Bohu a službě trpícím bude hovořit 95letá sestra Bonfilie z Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského na Velký pátek v 16 hodin. 

Celou postní dobu se teolog Petr Chalupa zamýšlel nad kontextem Izákovy oběti, aby nyní mohl tento příběh a předobraz porovnat s Ježíšovou smrtí na kříži. V příběhu Izáka a Ježíše můžeme najít mnoho společného. Oba jsou jedinými syny svých otců. Oba jsou vyzváni k obětování života a oba vyhoví. Důležité pro naši spásu však není to, co mají společné, ale to, v čem se liší. Závěrečný díl cyklu Svázání Izáka naladíte mimořádně na Boží hod velikonoční v 17.30.

Vysílání Radia Proglas je možné poslouchat on-line. Vysílací frekvence pro jednotlivé regiony, kompletní program, audioarchiv a další informace naleznete na www.proglas.cz.

Autor článku: Nela Fabiánová