Náš Bůh je Bohem překvapení, připomněl v neděli papež František

03. 04. 2018 téma: Půst a Velikonoce Rubrika: Papež František
Papež František slavil v neděli 1. dubna Slavnost Zmrtvýchvstání Páně na náměstí sv. Petra ve Vatikánu za přítomnosti 80 000 věřících. Své velikonoční poselství shrnul do tří bodů: zpráva – spěch – otázka.

Ilustrační foto: Roman Albrecht

Nedělní evangelium připomnělo Marii Magdalskou, která objevila prázdný hrob a běžela pro Petra a Jana, aby jim tuto zprávu pověděla.

Zpráva

Zpráva, že Pán vstal z mrtvých, se šířila v rané církvi od úst k ústům a stala se i pozdravem: Pán vstal z mrtvých. Je to zpráva, která překvapuje: „Boží zprávy jsou vždy překvapením, protože náš Bůh je Bohem překvapení. A to od začátku dějin spásy, počínaje praotcem Abrahamem, kterého Bůh překvapil slovy: ´Odejdi odtud, odejdi z této země a jdi´. A poté následuje překvapení za překvapením. Bůh neumí podat zprávu, aniž by překvapil,“  započal svoji homilii papež František a jazykem mladých označil Boží zprávy za „podpásovky“, protože je nečekáš a On se tě dotkne. Takže zpráva vytváří překvapení. 

Spěch

Druhým bodem papežova zamyšlení je spěch. Vždy, když se odehrává v Bibli něco důležitého, běží poslové s touto zprávou, aby ji předali ostatním. V příběhu Zmrtvýchvstání jsou to ženy, které běžely, aby oznámily, co našly. „Boží překvapení nás přivádějí na cestu, hned, bez čekání,“ zdůraznil František a uvedl další příklady těch, kteří spěchali s důležitou zprávou jako např. Petr a Jan, kteří následovali Marii Magdalskou k hrobu, nebo třeba pastýři o vánoční noci nebo Samaritánka, která se setkala s Ježíšem, který jí pověděl všechno, co udělala, a běžela to oznámit ostatním. Také Ondřej se hned po setkání s Ježíšem vydal ve spěchu za Petrem, aby mu oznámil: „Našli jsme Mesiáše“. „Překvapení, dobré zprávy se šíří vždy takto: v rychlosti,“  řekl František a zároveň zmínil toho, který si naopak dává na čas, protože nechce riskovat. Jedná se o Tomáše, který řekl: „Neuvěřím, dokud neuvidím jeho rány“. Ale Bůh je dobrý a i jeho očekává s láskou. „Pán má trpělivost i s těmi, kteří tolik nepospíchají,“ ujistil papež František.

Otázka

A na závěr všem papež položil otázku: „A co já? Mám srdce otevřené Božím překvapením, jsem schopný spěchat nebo se vždy jen vymlouvám: Až zítra, až zítra? Co říká překvapení mně?“ a svoji promluvu uzavřel slovy: „Zpráva, která překvapuje, uvádí do spěchu, a potom otázka: A co já dnes o těchto Velikonocích 2018? Co udělám? Co uděláš ty?

Radost ze Zmrtvýchvstání Pána Ježíše byla podbarvena sluncem, které ozářilo svatopeterské náměstí vyzdobené květinami pocházejícími z Nizozemí.

(Autorka: Radka Blajdová, zdroj: Watican News, Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku: František Jemelka