Školství

Výběrové řízení na místo ředitele/ky Mateřské školy kardinála Berana Plzeň

12. 04. 2018
Biskupství plzeňské vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/ky školské právnické osoby Mateřská škola kardinála Berana, se sídlem Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň, s nástupem do funkce od 1. 7. 2018.

Požadavky:

 

vzdělání a pedagogická praxe podle zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
organizační a řídící schopnosti
osobní zakotvenost v křesťanském prostředí
 

 

K přihlášce přiložte:

 

ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání
podrobný životopis
přehled dosavadní praxe s přesným časovým vymezením
výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu dané funkce (ne starší 2 měsíců)
návrh koncepce dalšího rozvoje školy (max. rozsah 4 str. strojopisu formátu A4)
písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového řízení ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 

 

 

Přihlášky zasílejte do 10. 05. 2018 na adresu:

 

Biskupství plzeňské

Sekretariát generálního vikáře

Náměstí Republiky 234/35, 301 00 Plzeň

 

 

 

Uchazeči, kteří vyhoví požadavkům,

budou o datu a místě konání výběrového řízení informováni.

Soubory ke stažení

MŠKB výběrové řízení inzerát.pdf velikost: 144,4 KB Stáhnout
Autor článku: Mgr. Marta Vacušková