V Münsteru byly zahájeny 101. Katolické dny

10. 05. 2018 Rubrika: Zahraniční
V předvečer Slavnosti Nanebevstoupení Páně byly zahájeny v německém Münsteru 101. Katolické dny, které se nesou v duchu motta: „Hledej pokoj“. Témata představená při zahajovacím ceremoniálu nastínila současnou politickou a nepokojnou situaci a zaměřila se také na mír mezi náboženstvími i různými denominacemi. Věřící pozdravil spolkový prezident Frank Walter Steinmeier a své poselství zaslal do Münsteru i papež František.

Foto: katholikentag.de

Zahajovacího ceremoniálu, který se odehrál na náměstí před Dómem, se v Münsteru zúčastnilo asi 5 000 věřících z celého Německa. Místní biskup Dr. Felix Genn navázal na téma letošního ročníku „Hledej pokoj“ a vyzdvihl význam míru. Nezapomněl také zmínit problematickou situaci v Sýrii či Severní Koreji. Přítomným věřícím byla položena otázka k zamyšlení: „Kde najdu pokoj?“, na kterou odpovídali online pomocí SMS. Nejčastější odpovědí bylo, že většina přítomných nachází pokoj v rodinách.

Prezident laické organizace Centrálního výboru německých katolíků (ZdK), která Katolické dny pořádá, Dr. Thomas Sternberg ve své úvodní řeči připomněl aktuální politickou situaci, odsoudil nacionalismus a nenávist k cizincům a zdůraznil, že „Pokoj nemůže člověk nalézt sám.“  Jako symbol míru bylo doneseno také světlo z Betléma.

Spolkový prezident Německa Frank Walter Steinmeier kladl ve své řeči důraz na ekumenický rozměr: „Církev může být věrohodná pouze jako společná“ a poprosil papeže o další ekumenickou integraci a společnou Večeři Páně: „Nechte nás hledat cesty.“ Ohledně v poslední době diskutované otázky umístění křížů na zemských úřadech v Bavorsku řekl: „Kříž patří ke kulturní identitě Německa. Ale je k zamyšlení, že to, co chybí na nedělní bohoslužbě, nemůže vyplnit kříž na zemských úřadech.“

Poselství papeže Františka do Münsteru

Do Münsteru zaslal své poselství také papež František: „Srdečně zdravím všechny u příležitosti 101. Katolických dnů, které se konají v Münsteru, a jsem šťastný, že jste dorazili v tak hojném počtu. Vaše účast je jasným signálem, jak vám leží na srdci motto letošních Katolických dnů ´Hledej pokoj´.“

Za nejpalčivější problémy dnešní doby považuje papež fanatismus a sklon k násilí, neboť pokud člověk není považován za Boží dar, přináší to nesouhlas, odpor a nenávist. Na srdci mu nejvíce leží děti a mladí, kteří musí utíkat ze svých domovů kvůli válce a násilí ve svých zemích, aby si zachránili život.

Dále papež připomněl historický význam Münsteru, kde se před 370 lety odehrál důležitý krok k míru a uvedl, že Katolické dny odehrávající se na tomto místně jsou výzvou poučit se z minulosti, jak nastoupit mírovou cestu pro naši budoucnost. Klíčem k dosažení této cesty je naše křesťanské nasazení v rodinách, školách, ale také a především v politice.

Mír roste také, když se křesťané různých vyznání společně veřejně hlásí svým svědectvím ke Kristu. „Mír vyžaduje uctivé soužití všech lidí dobré vůle, všech náboženství a vyznání,“ napsal papež František a dále ve svém dopise uvedl: Hledat mír a udržovat ho je úkolem všech lidí. Buďte posly pokoje, zodpovědnosti a milosrdenství, především pro mladé generace! V každém dítěti, ať se narodil v jakékoliv zemi, je Kristus, který se dívá, Kristus, který přišel na náš svět jako bezbranné dítě. Děti jsou budoucností!“

Mír začíná jednoduchým a nenápadným způsobem tím, jaká volíme slova, „slova, která milují pravdu vyslovovaná našimi ústy, ve společnosti, v církvi, v rodině, mezi přáteli, v práce, ve volném čase – slouží pokoji. A také slova našich modliteb,“ pokračoval papežův dopis.

„Přeji vám, aby tyto Katolické dny byly velkou oslavou víry a znamením míru viditelného z dálky… Jsem s vámi spojený v modlitbě,“ uzavřel papež své poselství s apoštolským požehnáním všem věřícím.

(Zdroj: Katholikentag.de, Tiskové středisko Svatého stolce, Foto: Katholikentag.de)

Autor článku: Radka Blajdová