Česká církev se prezentuje v Münsteru na Katolických dnech

12. 05. 2018 Rubrika: Zahraniční
Na Katolických dnech v Německu je zastoupena v rámci veletrhu Kirchenmeile i Česká republika. V koordinaci České biskupské konference jsou ve společném informačním stanu představeny všechny naše diecéze. Dále zde můžete najít stan Sdružení Ackermann-Gemeinde a litoměřické diecéze, která samostatně prezentuje klášter Osek a jeho školicí středisko. Co nejvíce zajímá německé návštěvníky u našich stanů a jaké jsou jejich ohlasy, přinášíme níže.

Česká republika se na Německých katolických dnech prezentuje již po třetí. „To, co je pro Čecha zde nevídané, je množství lidí, kteří procházejí těmito stánky, protože Němci jsou v tomto ohledu vůči víře otevřenější; mezi návštěvníky tu jsou především katolíci a evangelíci ale i nekřesťané. Zajímají se o činnost církve v různých odvětvích, ve stáncích je zastoupení od kultury přes zdravotnictví až po ozbrojené složky,“ přiblížil atmosféru veletrhu Kirchenmeile P. Vladimír Kelnar z pražské arcidiecéze.

Německé Katolické dny jsou podnětem i pro spolupráci českých diecézí

„Jedinečné je, že všechny české diecéze i Apoštolský exarchát se nějakým způsobem podílely na přípravě tohoto stánku, ať již svojí přítomností, dodáním materiálů a především pak při přípravě Malované mapy církevních památek České republiky. Pro českou církev je důležité, že stejně jako Němci mají příležitost se zde setkávat, tak pro nás toto byl podnět pro spolupráci jednotlivých diecézí,“ uvedla hlavní koordinátorka stanu českých diecézí Irena Karlová z ČBK.

Němci hledají u našich stánků své kořeny

Ke společnému stánku českých biskupství přicházejí nejčastěji ti, kteří mají nějaké kořeny v Čechách a vzpomínají na své dětství. Většinou mají předky ze Sudet a někdy se i domluví lámanou češtinou. „Pro mě je to zcela osobní záležitost, neboť jsem se narodil v České republice, ve Vrchlabí, a když mi bylo osm let, tak jsme přesídlili do Německa,“ uvedl pan Reinhold, který nyní žije již přes 50 let u Frankfurtu a v Čechách má ještě příbuzné.

Předmětem zájmu je také život české církve

Návštěvníky stánku často zajímá život české církve. „Někdy mají až překvapivě slušné informace o bývalých klášterech, zejména v oblasti Sudet,“ uvedl P. Kelnar a dále pokračoval: „Často se vyptávají také na budoucnost české církve, jak to vidíme my sami, protože slyšeli, že věřících je málo, a viděli, že spousta kostelů je ve špatném stavu.“

„Dále se bavíme o tom, kolik máme v České republice povolání a jak u nás vypadá situace v církvi,“ uvedl brněnský vikář pro pastoraci P. Roman Kubín. „Ptají se také na naše biskupy, všichni prakticky znají pana kardinála Duku, a z ostatních biskupství pak především ty, se kterými by mohli přijít do kontaktu v oblasti Sudet, z plzeňské diecéze znají emeritního biskupa Františka Radkovského a všichni svorně říkají: dnes je tam ten nový biskup, ten mladý, energický, který diecézi povede dál,“ dodal P. Kelnar.

„Pro mě je zajímavé poznat, jak jsou u vás geograficky rozdělena biskupství. Se svojí paní jsme často navštěvovali Českou republiku, Prahu, ale i jiná místa, a je zajímavé pozorovat, jak se situace u vás dále vyvíjí, a myslím, že dobře,“ uvedl pan Heinz, který pochází z okolí Münsteru.

Pana Michaela zajímá propojení s Českou republikou, neboť sám pochází z polského Klodzka, které dříve patřilo k pražské arcidiecézi, a snaží se být o České republice informovaný a být s ní v kontaktu: „Po obratu jsem poznal i Václava Malého, a zde na stánku je to pro mě takové opětovné setkání.“

Česká republika jako turistický cíl

Němečtí návštěvníci vyhledávají u našeho stanu také informace o turistických cílech České republiky, ptají se, jaká zajímavá místa mohou u nás navštívit, a v neposlední řadě oceňují výborné chodské koláče, které zde mohou ochutnat. Nejvíce německých turistů u nás přitahuje Praha, často zmiňují Pražské Jezulátko, dalšími oblíbenými destinacemi jsou Kutná Hora a Český Krumlov, a z poutních míst vzpomínají často Svatou Horu nebo třeba Maria-Hilf ve Zlatých Horách. Odnášejí si od nás různé tipy a zcela novou ručně Malovanou mapu církevních památek České republiky, do které jednotlivé diecéze vybraly své nejzajímavější objekty.

V pátek 11. května navštívili Katolické dny v Münsteru  také kardinál Dominik Duka a generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl. O jejich návštěvě přineseme samostatnou reportáž.

U stánku Sdružení Ackermann-Gemeinde je největší zájem o česko-německé vztahy

Na otázku, kdo nejčastěji přichází ke stánku Sdružení Ackermann-Gemeinde, uvedla vedoucí kanceláře mnichovské kanceláře paní Marie Smolková, „Jsou to lidé, které zajímají především česko-německé vztahy. Byla tady paní, jejíž maminka byla odsunutá. Ona se dříve o toto téma nezajímala, ale čím je starší, stále si v sobě nese tu bolest a zranění, a tak se o toto téma začala zajímat a přišla se k nám cíleně zeptat, abychom ji pomohli vyléčit bolesti z minulosti, protože ona to již vidí jako druhá generace jinak.“ Dalším okruhem návštěvníků jsou pak mladí lidé, kteří se zajímají o mezinárodní vztahy.

Kromě tohoto stánku se v Münsteru prezentuje i sekce mladých Spirála SAG, jejíž zástupci z Prahy do Münsteru vyrazili na kole. Svědectví o jejich cestě představíme v samostatném článku.

K další nabídce Sdružení Ackermann-Gemeinde patří výstava „Svědkové lidskosti“, která mapuje křesťanský sudetoněmecký odpor v letech 1938-45. Za německou část Ackermann-Gemeinde uvedla historička Barbara Krause, že se jedná pokus uvést návštěvníky této výstavy do těžké historické doby. „V tomto období přichází na řadu pár lidí, kteří se rozhodují, někdy náhodně, někdy cíleně, něco podniknout proti nacistickému režimu,“ dodala jednatelka sdružení Eva Engelhardt k expozici, která konkrétně přibližuje osudy pěti kněží, dvou řeholnic a tří laiků, kteří se postavili nacismu.

Sdružení Ackermann-Gemainde dále připravilo bohatý doprovodný program, mezi který patřil rozhovor s P. Anselmem Grünem či společná mše svatá za menšiny vyhnané z Čech a Slezska, kterou celebroval světící biskup Dr. Reinhard Hauke z Erfurtu společně s biskupem Václavem Malým dalšími biskupy z Ukrajiny a polské Vratislavy. „S velkým úspěchem se setkalo také hudební křesťanské společenství KaPři, které svým zpěvem pomohlo prožít liturgii,“ zmínil P. Pintíř.

Biskup Václav Malý vydá na Katolických dnech svědectví o svém životě

Biskup Václav Malý, kterého do Münsteru pozvalo Sdružení Ackerman-Gemeinde, pro naše mikrofony o sdružení uvedl: „Je to úžasná organizace kněží, mužů i žen. V minulosti velmi pomáhala naší církvi a dosud pomáhá, a dělá mi radost, že se do práce sdružení zapojují nejen ti staří ostřílení muži a ženy, ale že i mladá generace má o to zájem.“ K místu konání Katolických dnů biskup Malý uvedl: „Münster byl pro mě městem známým, i když jsem nemohl cestovat, jelikož jsem byl ve styku s P. Hansem Wernersem a s dobrým teologem Paulem Schladothem. To byli muži, kterým nebyl osud katolické církve v tehdejším Československu lhostejný, a oni nás podporovali teologickou literaturou a vyjadřovali svoji křesťanskou solidaritu.“ K atmosféře ve městě biskup dodal: „Přestože je zde asi 50 000-70 000 lidí, na ulicích je klid, dobrá nálada, pohoda, nikdo se nemračí a lidé chodí se zvědavostí po stáncích, včetně stánku našich diecézí, a člověka to velmi povzbuzuje, tady nikdy nespěchá, panuje tu taková uvolněnost, a to si myslím, že je dobré svědectví samo pro sebe, když lidé jsou k sobě ohleduplní, když dovedou vnímat jeden druhého a když se dovedou také zasmát a radovat.“

Dnes odpoledne bude pražský světící biskup v biografickém rozhovoru vydávat svědectví o svém životě: „Na základě jeho života chceme ukázat, co znamená mír a proč je důležitý v dnešní bouřlivé době,“ uvedla Marie Smolková.

Další „český“ stan na veletrhu Kirchenmeile patří litoměřické diecézi, která prezentuje samostatně opravený klášter Osek a jeho školící a vzdělávací centrum Bernhardinum.

Na závěr patří poděkování všem, kteří se na prezentaci České republiky na Katolických dnech podíleli. Za všechny citujme biskupa Malého: „Setkávám se tady s ženami, které mají na starosti tento stánek, a velmi si toho vážím, že věnují svůj čas, aby prezentovaly život naší církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Takže mnohé díky zato…“

Autor článku: Radka Blajdová