Pražská arcidiecéze má nového biskupa: Zdenka Wasserbauera

21. 05. 2018 Rubrika: Domácí
V sobotu 19. května byl v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha vysvěcen nový pomocný biskup Zdenek Wasserbauer. Stávající generální vikář pražské arcidiecéze tak ve službě doplní kardinála Dominika Duku OP a biskupa Václava Malého.

Foto: Radka Blajdová / TS ČBK

Hlavním světitelem byl kardinál Dominik Duka OP, spolusvětiteli pak brněnský biskup Vojtěch Cikrle a královéhradecký biskup Jan Vokál.

Jako své heslo si nový biskup zvolil 3 jej dobře vystihující slova: Oratio, Verbu, Ardor (modlitba, slovo, horlivost), která jsou též heraldicky znázorněna ve znaku, kde nalezneme plameny, srdce a kříž.

Ve svém kázání při mši během biskupského svěcení kardinál Duka zavzpomínal na to, jak se s novým pomocným biskupem seznámil. "Díky Bohu, stal se knězem. (...) Křesťanství se zrodilo v malé zemičce, v Izraeli. Rozloha Izraele rovná se plus minus rozloze Moravy. Myslíme, že to je také i pro nás veliká výzva, abychom si uvědomili, že nemusíme mít pocit malosti, ten mají ti, kdo nezřízeně touží po fiktivní velikosti," uvedl.

Při přípravě sobotní slavnosti měl předseda ČBK na mysli tradici východní církve. "Ano, jsme západní kultura, ale zrodila se na východě, přiblížila se na západ až v Římě. My si vážíme těchto kořenů (...) My křesťané stále máme hlubokou nostalgii vrátit se tam, do země vyvolené, do Izraele. Protože jsme novým Izraelem, vytváříme s národem Ježíše Krista vnitřní hlubokou duchovní jednotu. A proto každý krok nenávisti proti národu Ježíše Krista je projevem nenávisti také k nám, křesťanům nového Izraele, toho mladého, naroubovaného na olivu, která vyrostla tam, v té kolébce lidské kultury a civilizace," řekl pražský arcibiskup.

Nový biskup ve svém proslovu užil analogii dotazu dětí, které se papeže Františka ptaly, jak se člověk stane papežem, a mluvil o tom, jak se to stane, že byl vybrán za biskupa. Přikládá to Boží vůli, neboť se vůbec necítí jako ten, který by ztělesňoval všechna nej. Mnoho lidí se ho také od lednového jmenování ptalo, jak se cítí. "A já jsem říkal, že jsem hned po tom oznámení od pana nuncia v srdci cítil veliký pokoj ... Cítím se, v kontextu svého života, naprosto normálně," připomněl Wasserbauer při rozlišování mezi lidským pokojem a jeho nepokojného srdce ve vztahu k Bohu. Taktéž připomněl nedávný převoz ostatků kardinála Berana do ČR, který byl pro něho takovými malými exerciciemi před biskupským svěcením, a v tomto kontextu zdůraznil: "Mám v srdci velkou naději".

Mons. ThLic. Ing. Zdenka Wasserbauera,Th.D. jmenoval novým pomocným biskupem 23. ledna 2018 papež František. Jako titulární biskupský stolec mu papež František přidělil diecézi (Dioecesis Buthrotia). Toto dávné biskupství na jihu dnešní Albánie při hranici s Řeckem patřilo do poloviny 8. století do římského patriarchátu a posléze přešlo pod Konstantinopolský patriarchát. Vykopávky starověkého a raně středověkého města Butrint byly díky svému rozsahu a stavu zachování zapsány na seznam UNESCO.

Chcete-li se o novém biskupovi dozvedět více, doporučujeme náš článek s podrobným životopisem. Poznat ho můžete i prostřednictvím rozhovoru v časopise Nové město.

(S využitím informací Arcibiskupství pražského, Radky Blajdové a ČTK)

Autor článku: František Jemelka