Naučit se přinášet dobré zprávy. S VOŠ publicistiky a TV NOE

22. 05. 2018 Rubrika: Domácí
Blíží se červnové přijímačky, tak bychom vám rádi představili jednu důležitou aktivitu z prostředí, které je nám blízké. Vyšší odborná škola publicistiky (VOŠP) Praha a TV NOE společnými silami připravily projekt zaměřený na skloubení teoretické i praktické složky studia a navazujícího profesního uplatnění. Studenti v tomto projektu pro mladé novináře a televizní odborníky budou zlepšovat své dovednosti v rámci dlouhodobé profesní stáže přímo v TV NOE.

Ilustrační foto: Vyšší odborná škola publicistiky

Nabídka kvalitního a praktického studia

Hlavní náplní projektu je praktická výuka a dlouhodobá profesní  příprava v těsném sepětí s televizí NOE a s možností budoucího pracovního uplatnění. Vybraní zájemci budou na pražské Vyšší odborné škole publicistiky studovat některou z mediálních specializací tříletého denního studia oboru „Publicistika“. Studium je zakončené absolventskou zkouškou s titulem diplomovaný specialista (DiS.) a širokým rejstříkem dalšího profesního rozvoje a studia.

Platí se v rámci studia školné?

Školné pro dva semestry akademického roku v denní formě studia činí 28 000 Kč. Díky partnerství TV Noe a VOŠP však studenti přijatí do projektu sami školné neplatí. Pro podpořené studenty totiž školné zajišťuje TV NOE.

Podmínkou možnosti studia v rámci projektu ovšem bude vedle studijních povinností i plnění dlouhodobé profesní stáže v TV NOE na základě konkrétně dohodnutých pravidel.

Jakou mám šanci se do projektu zapojit?

Do projektu budou zájemci přijímáni na základě posouzení motivace ke studiu a zájmu o práci v médiích nebo přímo o jednotlivé publicistické specializace. Podmínkou přijetí je dokončené středoškolské vzdělání završené maturitní zkouškou. Po vyplnění přihlášky na Vyšší odbornou školu publicistiky (do přihlášky, prosíme, uveďte zkratku „TV NOE“) absolvujete informativní výběrový rozhovor o motivaci k účasti v projektu a přijímací řízení.

Cíl spolupráce televize NOE a VOŠP

TV NOE i VOŠ publicistiky jsou instituce s křesťanským etickým rozměrem. Společnou spoluprácí chtějí mladým lidem, třeba i sociálně znevýhodněným, umožnit vstup do mediálního prostoru a realizovat své poslání - pravdivě a odpovědně informovat o problémech i radostech světa kolem nás. To ovšem není úkol pouze pro křesťanská média, ale i pro ta ostatní, kam se určitě i mnozí z absolventů VOŠ publicistiky vydají.

Více informací najdete na www.vosp.cz/noe.

(Zdroj: Lukáš Jirsa, TV NOE; zvýraznění redakční)

Soubory ke stažení

letak NOE TV_TISK.pdf velikost: 1,2 MB Stáhnout
Autor článku: František Jemelka