Papež František oznámil jmenování 14 nových kardinálů

22. 05. 2018 Rubrika: Papež František
Na červnové konzistoři jmenuje papež František 14 nových kardinálů. Oznámil to na slavnost Seslání Ducha Svatého po modlitbě Regina Caeli na svatopetrském náměstí.

Foto: Mazur/ CNA

Drazí bratři a sestry, s radostí oznamuji, že na 29. června svolávám konzistoř za účelem jmenování 14 nových kardinálů. Jejich původ vyjadřuje všeobecnost církve, jež neustále hlásá milosrdnou Boží lásku vůči všem lidem na Zemi. Začlenění nových kardinálů do římské diecéze kromě toho ukazuje na neoddělitelný svazek mezi Petrovým sídlem a místními církvemi rozšířenými ve světě,“ řekl Svatý otec.

Mezi budoucími kardinály bude arcibiskup Konrad Krajewski, který proslul péčí o bezdomovce, chudé a sociálně vyloučené. Krajewski vede Úřad apoštolské charity a ztělesňuje důraz, který František klade na sociální rozměr působení církve.

Kardinály budou jmenovaní arcibiskupové z japonské Ósaky a italské obce L'Aquila, která se stále vzpamatovává ze zemětřesení v roce 2009. Kardinály se rovněž stanou i španělský biskup Luis Ladaria Ferrer, který stojí v čele Kongregace pro nauku víry, a místopředseda vatikánské vlády Giovanni Angelo Becciu.

Zde jsou jména nových kardinálů:

1. Jeho Blaženost Louis Raphaël I Sako – chaldejský patriarcha Babylonie.

2. Jeho Excelence Mons. Luis Ladaria SI – prefekt Kongregace pro nauku víry.

3. Jeho Excelence Mons. Angelo De Donatis – generální vikář římské diecéze.

4. Jeho Excelence Mons. Giovanni Angelo Becciu – substitut státního sekretariátu pro všeobecné záležitosti zvláštní delegát při Svrchovaném řádu Maltézských rytířů.

5. Jeho Excelence Mons. Konrad Krajewski – apoštolský almužník.

6. Jeho Excelence Mons. Joseph Coutts – arcibiskup Karachi (Pákistán).

7. Jeho Excelence Mons. António dos Santos Marto – biskup Leiria-Fátima (Portugalsko).

8. Jeho Excelence Mons. Pedro Barreto SI – arcibiskup Huancayo (Peru).

9. Jeho Excelence Mons. Desiré Tsarahazana – arcibiskup Toamasina (Madagaskar).

10. Jeho Excelence Mons. Giuseppe Petrocchi – arcibiskup Aquily (Itálie).

11. Jeho Excelence Mons. Thomas Aquinas Manyo – arcibiskup Osaky (Japonsko).

12. Jeho Excelence Mons. Sergio Obeso Rivera – emeritní arcibiskup Xalapa (Mexiko)

13. Jeho Excelence Mons. Toribio Ticona Porco – emeritní prelát z Corocoro (Bolívie).

14. R.P. Aquilino Bocos Merino – klaretin (Španělsko).

Modleme se za nové kardinály, aby mi po potvrzení jejich přilnutí ke Kristu, milosrdnému a věrnému Veleknězi (srov. Žid 2,17), pomáhali v mé službě římského biskupa pro dobro celého svatého věřícího Božího lidu,“ uzavřel oznámení papež František.

(Zdroj: Vatican News, ČTK)

 

Autor článku: Tomáš Tetiva