Církev bude mít nové blahoslavené

25. 05. 2018 téma: Světci dneška Rubrika: Zahraniční
Papež František potvrdil 19. května při setkání s kardinálem Angelem Amatim nové dekrety Kongregace pro svatořečení, které uznávají heroické ctnosti dvanácti Božích služebníků a služebnic. Církev tak uznala, že již za pozemského života dosáhli hrdinských ctností, a byl jim přiřazen titul „ctihodný“, který předchází blahořečení. Jedná se o osm mužů, především kněží, a čtyři ženy, řeholnice, kteří žili na přelomu 19. a 20. století.

Na fotce: Maria Angela od Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

Jedná se o tyto Boží služebníky a služebnice:

1. August Hlond (1881-1948) Polsko

Byl salesiánem, stal se varšavsko-hnězdenským arcibiskupem a v roce 1926 byl jmenován primasem polským a poté kardinálem. Založil Kristovu společnost pro emigranty, jejímž cílem bylo poskytnout podporu Polákům žijícím v zahraničí, aby mohli chválit Boha a stát se následovníky Ježíše Krista. Postavil se proti pronásledování církve komunisty.

2. Miguel Ángel Builes (1888-1971) Kolumbie

Byl biskupem v Santa Rose de Osos a založil různé náboženské kongregace, např. kongregaci misionářských sester sv. Terezie od Ježíše.

3. Enrico Mauri (1883-1967) Itálie

Byl knězem Milánské diecéze, který založil charitní dílo Madonnina del Grappa, které se staralo o vdovy a sirotky po první světové válce. Ve 30. letech pak položil základy budoucí kongregace oblátek Krista Krále. Po druhé světové válce se dále věnoval doprovázení vdov a svobodných, založil centrum formace duchovních i laiků a stal se tak jedním z průkopníků pastýřské péče o rodinu v Itálii.

4.  Jean-Baptiste Berthier (1840-1908) Francie

Byl řeholním knězem Institutu Misionářů Naší Paní z La Salette. Založil kongregaci misionářů Svaté rodiny, která má dnes po celém světě více než 900 kněží.

5. Wilhelm Eberschweiler (1837-1921) Německo

Byl jezuitou, spirituálem a oblíbeným duchovním rádcem mladších spolubratrů, pro které byl vzorem pokory.  

6. Pietro Uccelli (1874-1954) Itálie

Byl charismatickým knězem členem Společnosti sv. Františka Xaverského pro zahraniční misie (misionáři xaveriáni), na které odjel i do daleké Číny. Pro mnohé byl vyhledávaným duchovním rádcem.

7. Pio Dellepiane (1904-1976) Itálie

Byl knězem Řádu nejmenších bratří sv. Františka z Pauly a předchůdce duchovní rodiny otce Pia z Pietrelciny.

8. Norbert McAuliffe (1886-1959) USA

Byl profesorem a členem Institutu bratří Nejsvětějšího srdce. Dvacet let strávil v Ugandě jako ředitel a zakladatel první řádové misie v Gulu.

9. Františka od Ježíšových ran (1860-1899) Španělsko

Byla řeholnicí a členkou druhého řádu sv. Františka z kláštera Boží prozřetelnosti v Badaloně. Její občanské jméno je Colomba Antonia Martí y Valls.

10. Eleonora od Nejsvětější Marie (1841-1900) Argentina

Byla dominikánkou, její občanské jméno je Isora Maria Ocampo.

11. Maria Angela od Nejsvětějšího srdce Ježíšova (1900-1944) Německo

Byla řeholnicí kongregace sester Nejsvětější svátosti, občanským jménem Maria Cëcilia Autsch, zvaná „anděl z Osvětimi”, neboť se obětavě starala o své spoluvězně. Zemřela při bombardování v koncentračním táboře Birkenau.

12. Maria Edvige Zivelonghi (1919-1949) Itálie

 Byla řeholnicí, členkou Kongregace Dcer Ježíšových.

Všichni tito kandidáti k blahořeční svým životem ukázali, že cesta ke svatosti, která je Božím darem, je otevřená pro každého.

Dále ve stejný den papež František potvrdil, že v neděli 14. října 2018 bude svatořečeno šest blahoslavených, mezi nimi i papež bl. Pavel VI. či salvadorský arcibiskup bl. Oscar Arnulfo Romero.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku: Radka Blajdová