Lateránská univerzita nabízí distanční vzdělávací program

05. 06. 2018 Rubrika: Zahraniční
Distanční vzdělávací studium na téma Teologie Božího lidu bude nabízet od září 2018 pro anglicky hovořící zájemce Lateránská univerzita. Svojí strukturou a obsahem bude tento program zaměřený na další vzdělávání pro laiky, kteří chtějí prohloubit svoji víru, či pro stálé jáhny a vůbec pro všechny zájemce o vzdělávání v této oblasti.

Foto: calu777/CC BY 2.0

Summa teologie

Rudolf Kutschera, garant distančního vzdělávacího programu, uvedl, že tento program představuje jakousi „malou summu teologie“. Podle něj je tento program zajímavý pro všechny, kteří chtějí jít ke „kořenům teologických otázek“.

Ekumenický rozměr

Ekumenický rozměr programu je daný faktem, že křesťanství má kořeny „v olivovém stromu Izraele“. V tomto programu jsou tyto společné kořeny zkoumány prostřednictvím „biblické historie Starého a Nového zákona“. Ekumenický rozměr je rovněž zahrnutý v sylabu jako paradigma „zpět ke kořenům“.

Mezioborový přístup

Mezioborová povaha programu usiluje o vytváření jednoty v návaznosti na různé teologické disciplíny, které jinak zůstávají pouze částí celku. „Usilujeme o defragmentaci. Takže není téma: Dogmatika, druhé téma: Církevní historie a třetí: Biblická teologie, ale všechna jsou rozebírána ve vzájemných souvislostech. Biblické kořeny jsou proto zlatým vláknem, které se vine skrze ostatní teologické disciplíny a směřuje program směrem k pastorační péči,“ uvedl Kutschera.

Nová evangelizace

Tato zřejmá souvislost mezi teologií a pastorační péčí uvádí program do paradigmatu nové evangelizace. Prostřednictvím programu chtějí fakulty „oživit víru, oživit církevní praxi“. Jednotlivé kursy jsou proto zaměřené na zájemce působící v oblasti pastorační péče.

Kořeny v 2. Vatikánském koncilu

Podle Kutschery tkví program svými kořeny v díle 2. Vatikánského koncilu. „Inspiraci přinesly mnohé dokumenty 2. Vatikánského koncilu…v těchto textech nacházíme fascinující věci jako například v Nostrae Aetate,“ dodal.

Autor článku: Tomáš Tetiva