Papež František vyzval misionáře, aby se nebáli novostí

06. 06. 2018 téma: Papežská misijní díla Rubrika: Domácí
Ve dnech 28. května - 2. června 2018 proběhlo v Římě každoroční Generální shromáždění Papežských misijních děl (PMD). Zúčastnili se ho národní ředitelé PMD z přibližně 120 zemí všech kontinentů, Českou republiku zde zastupoval národní ředitel PMD jáhen Leoš Halbrštát. Během setkání byl kladen velký důraz na chystaný Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 vyhlášený papežem Františkem, z jehož promluvy k národním ředitelům PMD přinášíme některé myšlenky.

Foto: PMD

Generální shromáždění Papežských misijních děl v Římě se neslo v duchu připravovaného Mimořádného misijního měsíce října 2019 vyhlášeného papežem Františkem. Tento čas by se tak měl stát intenzivním časem modlitby a reflexe nad misijní činností, neboť misijní poslání je zakotvené v samotném křtu a týká se tedy všech pokřtěných.

Národní ředitel PMD Leoš Halbrštát předal papeži Františkovi dárek od českých misionářů z papežských misií, vyřídil všechny pozdravy a ujištění o modlitbách za Svatého otce. Papež František projevil velkou radost, žehná českým misionářům a modlí se za ně.

Z papežovy promluvy:

Obnovme misijní vědomí v dnešní církvi

„Dobře znáte mé obavy, aby se vaše dílo neomezilo na pouhou finanční dimenzi materiální pomoci, která by z vás učinila agenturu jako mnoho jiných, jakkoli křesťansky inspirovanou. To by nenaplňovalo úmysl jejich zakladatelů a papeže Pia XI., který tato díla reorganizoval a zahrnul do služby Petrova Nástupce. Proto je aktuální a naléhavé obnovit misijní vědomí v celé dnešní církvi, podle „odvážné intuice“ papeže Benedikta XV., který ve svém apoštolském listu Maximum illud mluvil o nezbytnosti znovu nechat prostoupit evangeliem poslání církve ve světě,“ připomněl papež František národním ředitelům podstatu Papežských misijních děl, která jsou vedena vatikánskou Kongregací pro evangelizaci národů a jsou pod přímou patronací papeže.

Dovolme Duchu Svatému, aby vytvářel nové

Pokud bude tato obnova autentická, kreativní a účinná, reforma vašich Děl bude skutečným znovuzaložením a zhodnocením podle požadavků evangelia. Nejde jednoduše o nové promyšlení motivací, abyste dělali lépe to, co již děláte. Misionářské obrácení církevních struktur vyžaduje osobní svatost a duchovní kreativitu. Nejde tedy pouze o to, obnovit, co je staré, ale dovolit Duchu Svatému, aby vytvářel nové. Dovolte, aby Duch svatý činil všechno nové.“

Pravým „šéfem úřadu“ PMD je Duch Svatý

On je protagonistou misií, On je ´šéf úřadu´Papežských misijních děl. On – ne my! Nemějte strach z novostí, pocházejících od Ukřižovaného a Vzkříšeného Pána. – Tyto novinky jsou totiž krásné. Bojte se jiných novinek, které od Něho nepocházejí. – Buďte smělí a odvážní ve svém poslání, spolupracujte s Duchem svatým, vždy ve společenství s Kristovou církví. Tato smělost znamená kráčet s odvahou a horlivostí prvních hlasatelů evangelia. Vaší knihou k modlitbě a meditaci by měly být Skutky apoštolů. Tam hledejte inspiraci. A protagonistou této knihy je Duch svatý.“

Jádrem poslání misionářů má být jejich úsilí o svatost

Obnovit Papežská misijní díla tedy znamená vzít si k srdci, vážně a s odvahou, svatost každého člověka a církve jako rodiny a společenství. Žádám vás, abyste s upřímnou kreativitou obnovili povahu a působení Papežských misijních děl tak, aby sloužila poslání církve a aby jádrem naší starosti byla svatost života učedníků – misionářů. Abychom totiž mohli spolupracovat na spáse světa, musíme ho milovat a být připraveni dát život ve službě Kristu, jedinému Spasiteli světa.“

(Zdroj: Papežská misijní díla - missio)

Autor článku: Radka Blajdová