Hlavní česká pouť na Svaté Hoře: Obnova tradice setkávání s korunovanou Marií

11. 06. 2018 Rubrika: Domácí
Na Svaté Hoře nad Příbramí se v neděli 10. června 2018 uskutečnila hlavní pouť české církevní provincie, tedy diecézí ČR nacházejících se na území Čech. Na patnáct stovek věřících přišlo navzdory hrozbě vydatných bouřek uctít a prosit Pannu Marii Královnu (matku), stěžejní postavu v církvi.

Foto mobilem: František Jemelka / Tiskové středisko ČBK

Dole ve městě to bouřilo (i díky konání žákovského fotbalového turnaje, jehož dozvuky byly slyšet široko daleko), zato nahoře na kopci, který se Svatá Hora jmenuje, pěly andělské chóry a obnovovaly se tradice. Jakoby tak měl být naplněny předpovědi místních poutníků; "Když je na Svaté Hoře pouť, nikdy neprší," tvrdili nám Pražanům a Brňanům - zástupcům křesťanských médií -  přesvědčivě. No a v podstatě se tak i stalo...

Uplynulou sobotu a neděli se totiž na komplexně renovovaném poutním místě spolunavrženém barokním mistrem Carlem Luragem konala Hlavní pouť české církevní provincie při příležitosti 286. výročí korunovace milostné sošky Panny Marie svatohorské. Vrcholem dění na Hoře byla nedělní mše svatá, kterou s přibližně tisícovkou poutníků slavili biskupové z diecézí české církevní provincie v čele s hlavním celebrantem kardinálem Dominikem Dukou OP a zástupcem moravsko-slezské části republiky, olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem. Na to vše shlížela zlatem oděná zářící Maria s korunou na náměstí před svatohorskou bazilikou a dole proudili lidé přicházející za různým účelem.

Pražský arcibiskup Dominik Duka označil pouť jako návrat k tradici zdejšího putování za Pannou Marií, která byla přerušena právě náročnou komplexní obnovu tohoto významného poutního místa. Ve svém kázání pak mj. připomněl význam (lidové) zbožnosti jako zdroje víry a pro církev nezastupitelnou roli Panny Marie jako ženy, matky Krista a královny s korunou, jak je zpodobněna v milostné soše ve zdejší bazilice nebo na sloupu, dominantě náměstí před vstupem do ikonických ambitů u zdejší baziliky.

Program víkendového setkání ovšem netvořila jen zmíněná mše svatá nebo navazující procesí s Pannou Marií Svatohorskou; již v sobotu nechyběly večerní svatohorské nešpory, mešní liturgie či světelný průvod a v neděli na to navazovaly koncerty, přednáška z historie Svaté Hory či pobožnost křížové cesty. No a ve stáncích při vstupu do areálu se představovala křesťanská média (Proglas, NOE, Immaculata, IN!, Tarsicius, Katolický týdeník, Tisk. středisko ČBK) či charitní dílo.

Autor článku: František Jemelka