Církve pomáhají odsouzeným. Již 20 let.

20. 06. 2018 Rubrika: Domácí
V poslední době se naštěstí více mluví o duchovní i charitativní pomoci odsouzeným lidem v ČR. Počátkem července si vězeňští kaplani na Velehradě připomenou dvacet let služby v tuzemských věznicích a v minulém týdnu se štafeta církví v Praze poprvé zúčastnila Běhu se žlutou stužkou (Yellow Ribbon Run). Jak působení kaplanů, dobrovolníků a charitativních organizací v této oblasti vypadá? Porozhlédneme se.

Ilustrační foto: CCBY-NC 2.0 Tana Kawo

Duchovní služba ve věznicích

Duchovní péče ve věznicích je na území ČR organizována v rámci Vězeňské duchovní služby, která je je sborem vězeňských kaplanů, kteří jsou zaměstnanci Vězeňské služby. V současnosti pracuje v zaměstnaneckém poměru 44 kaplanů i kaplanek a na službě se podílí také více než 200 dobrovolníků, kteří působí téměř ve všech 35 věznicích a vazebních věznicích. Z tohoto počtu je větší část duchovních členy Vězeňské duchovenské péče z. s. (VDP).

Kromě organizování a realizace duchovní služby v místních podmínkách se zmínění věřící podílejí rovněž na vytváření a aplikaci výchovných programů, vedoucích k hodnotové změně klientů. V několika věznicích se uskutečnily tzv. duchovní obnovy – jednodenní rekolekce. Kaplani slouží rovněž svým spoluzaměstnancům a jsou poradci ředitelům svých věznic ve věcech spektra současného náboženského života.

3. a 4. července 2018 si na Velehradě vězenští kaplani připomenou 20 let služby v tuzemských věznicích. 

Charitativní a obdobná pomoc

Mezinárodní vězeňské společenství, z.s. (MVS, z.s.) je křesťanské ekumenické sociální hnutí, které pracuje od r. 2010 s odsouzenými a propuštěnými osobami, jejich rodinami (zejména dětmi) a také s obětmi trestných činů na bázi křesťanství (spolupráce s ČBK a ERC) a restorativní justice (spolupráce Gen ředitelstvím vězeňské služby, Ministerstvem spravedlnosti, Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem vnitra, Probační a mediační službou, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, a dalšími).

MVS např. organizuje různé aktivity připravující vězně na propuštění a život ve společnosti či každoročně připravuje projekt Andělský strom, ve kterém dobrovolníci posílají vánoční dárky dětem odsouzených rodičů spolu s osobním dopisem rodiče. Na této aktivitě se podílí např. Farní charita Strahov. Nabízí také letní kempy pro děti odsouzených rodičů nebo zajišťuje službu dopisování s odsouzenými.

Více informací nalzenete na jejich webu.

Oddělení výkonu trestu žen v Domově sv. Karla Boromejského v pražských Řepích je u nás ojedinělé zařízení svého druhu. Vzniklo díky spolupráci Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského s Vězeňskou službou v roce 1996 se záměrem napomáhat člověku potřebnému pomoci tj. poskytovat péči o nemocné a nabízet pracovní příležitosti pro odsouzené ženy.

Více na internetových stránkách ruzyňské vazební věznice.

Charita ČR se na pomoci lidem ve věznicích podílí prostřednistvím různých aktivit v rámci své jedinečné sítě místních charit.

Poradentství ve věznici Mírov Charity Zábřeh z olomoucké arcidiecéze.

V královéhradecké diecézi poskytuje službu Pomoc vězňům Farní charita Jilemnice. Příležitostně zasílá do věznice Valdice balíčky s oblečením, o něž si vězni napíší. Žádosti vězňů vyřizují dle možností charitního humanitárního skladu.

Oblastní charita Kutná Hora zřídila středisko Duhové Atrium, kde poskytuje pomoc třem vězenkyním ze Světlé nad Sázavou formou poskytnutí ošacení z charitního ošacení, korespondence ohledně potřebné pomoci.

Farní charita Jičín nabídla pomoc vězňům ve Valdicích a je připravená poskytnout pomoc v podobě základního ošacení apod.

Oblastní charita Uherský Brod zajišťuje aktivitu dopisování s vězni a posílání balíčků. Klienti si chtějí „popovídat“ o tom, jak se jim daří nebo nedaří, jestli pracují, jestli jsou zdraví, co jim chybí. Nejčastěji požadují kávu, hygienické prostředky, i nějaké jídlo, ponorný vařič, rádio, obroučky na brýle, hodinky nebo třeba i Bibli.

Radu ČBK pro duchovní službu ve věznicích vede biskup Josef Kajnek. Spolus se svým týmem řeší pověření k výkonu služby, komunikuje s představiteli VDP, s katolickými kaplany a dobrovolníky, s věznicemi a dalšími organizacemi; podílejí se na koordinunaci setkání vězeňských kaplanů a dobrovolníků.

Metodisté v Litoměřicích v rámci své farnosti udržují kontakt s vězněnými, kteří se chtějí připojit do společenství víry. Kontakty jsou navázány již ve vazební věznici Litoměřice a uvěznění jsou poté navštěvováni i v místě výkonu trestu. Kazatel a dva laičtí členové sboru se účastní vězeňské pastorace.

Druhou šanci může dát každý

Ve středu 13. června se v Praze konal další ročník Pražské štafety z běžeckého seriálu RunCzech. V rámci této akce proběhl také již třetí ročník Běhu se žlutou stužkou, který upozorňuje na problematiku lidí vracejících se na svobodu po výkonu trestu. Letos se k této aktivitě připojily i české církve a to nejen morální podporou, ale i vlastní štafetou.

Žlutá stužka je symbolem kampaně na podporu návratu bývalých vězňů do společnosti. Vychází z písně Tie a Yellow Ribbon Run Round the Old Oak Tree. Yellow Ribbon Run v ČR organizuje RUBIKON Centrum (pomáhá lidem na cestě zpět do společnosti), Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba ČR a RunCzech. Aktivitu je možné podpořit v rámci 4 běhů z kalendáře RunCzech.

Příště můžete tuto aktivitu podpořit i vy.

(Zdroje: hlavní vězeňský kaplan Pavel Kočnar, generální sekretář ERC Petr Jan Vinš, výkonná ředitelka MVS Gabriela Kabátová, vězeňský kaplan Martin Škoda, koordinátorka vězeňské duch. péče při ČBK Veronika Zemanová, předseda VDP Pavel Zvolánek a mluvčí Charity ČR Jan Oulík)

Autor článku: František Jemelka