Na Kypru skončilo setkání generálních sekretářů CCEE

03. 07. 2018 Rubrika: Zahraniční
Kultura setkávání představovala hlavní téma jednání generálních sekretářů Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se v uplynulých dnech konalo už po 46., tentokrát v kyperské Nikosii. Účastníci jednání se tam usnesli, že budou usilovat o intenzivnější setkávání nejen uvnitř církve, ale i v rámci ekumenického hnutí a i ve vztahu k celému světu.

Foto: CCEE

Téma kultury setkávání poprvé reflektoval ve svém zamyšlení o Evropě a církvi v Evropě generální sekretář CCEE Duarte da Cunha. Maronitský arcibiskup Kypru a hostitel jednání Youssef Soueif nabídl reflexi “o spirituální potravě, kterou Evropa potřebuje". Dále na jednání zazněla svědectví evropských církevních sítí jako je COMECE, Caritas Europe a Spravedlnost a mír, které tematizovaly hraniční zkušenosti ze světa, kde se stýká politika, kultura a chudoba. Právě na nich se ukázalo, že jejich mise může přinášet naději pouze tehdy, pokud je založena na živé víře.

Přestože existuje řada důvodů, proč bychom mohli vidět současnou situaci v Evropě negativně, je možné také vidět znamení doby, která ukazují, že Evropa zažívá Kairos (významný pozitivní moment), který zaznívá v hlase Ježíše, když říká svým učedníkům, “nebojte se… jsem s vámi” (Mt 28:5-20).

Ve své reflexi o Evropě a jejích nejhlubších potřebách se maronitský arcibiskup zaměřil na tři klíčová slova, která jsou rovněž teologickými kategoriemi – Oekonomia spásy, Koinonia a Diakonia. Církev v Evropě zrozená ze setkání s Bohem je ve službě kultuře setkávání, která vytváří příležitosti pro smíření a očištění srdce. Obzvláště viditelné je to právě u katolické církve na Kypru, která usiluje o vytváření míru na ostrově rozděleném tureckou okupací od roku 1974.

V pracovních skupinách pak generální sekretáři diskutovali o tom, jak jednotlivé biskupské konference rozvíjejí kulturu setkávání a jaké jsou zásadní faktory a klíčové body, které mohou pomoci prosazovat tento přístup.

"Kypr je vzdálen od Izraele 200 km, patří pod Latinský patriarchát v Jeruzalémě. Hovořili jsme tedy i o situaci ve Svaté zemi. Byli jsme pozváni, abychom tam navštěvovali nejen památky, ale také křesťanské komunity - živé kameny," zmínil generální sekretář ČBK Stanislav Přibyl.

Účastníci jednání se také setkali s několika pravoslavnými metropolity a navštívili rovněž několik maronitských vesnic v okupované části Kypru. Během jednání se generální sekretáři také modlili za všechny situace v Evropě, které vyžadují mír, a za mír na Středním Východě.

(Zdroj: CCEE)

Autor článku: Tomáš Tetiva