Školství

Letní škola hodnotového vzdělávání CM v Bechyni

06. 08. 2018
Škola Cyril Mooney zve na Letní školu hodnotového vzdělávání v Bechyni ve dnech 13. 9. - 16. 9. 2018. Registrujte se na: www.skolacyril.org/seminare

Letní kurz hodnotového vzdělávání Cyril Mooney pomůže pedagogům lépe zvládat náročné situace ve třídách.

Učitelé tráví s dětmi leckdy více času než jejich rodiče. Očekává se od nich formování dětských osobností. Žádný předmět se ale nevěnuje hodnotovému žebříčku systematicky. Tuto mezeru v českém vzdělávacím systému se snaží zaplnit škola Cyril Mooney.

Hodnotové vzdělávání pomáhá dětem každého věku zorientovat se v sobě a ve světě, vytvářet zdravé vztahy a naplno rozvinout svůj akademický i vnitřní potenciál. Učitelům pak dává do ruky nástroj a cestu v podobě metody a učebnic My jsme svět. V tomto inkluzivním vzdělávacím konceptu je pro žáky a studenty výzvou nalézt vlastní motivaci, spolupracovat namísto soutěžit, rozvíjet empatii, porozumět životním hodnotám a následně si vytvářet vlastní hodnotový žebříček. Učitelům pomáhá najít klíč ke zvládnutí inkluzivního prostředí, v mnoha školách často skokově nového a velmi náročného (s příchodem nových žáků od roku 2016), a to při relativně vysokých počtech žáků ve třídě. Metoda respektuje velmi náročnou a zodpovědnou pozici učitele, nerozporuje dosavadní didaktické přístupy, nabízí inspiraci i zcela praktické návody a je nápomocná při komunikaci s rodiči.

Způsob práce, kterým jsou kurzy vedeny, vychází z přístupu a metody vizionářské pedagožky, sestry Cyril Mooney, míří k lepším akademickým výsledkům, dlouhodobě a v praxi použitelným znalostem, dovednostem a schopnostem. Absolventi kurzu se interaktivním a praktickým způsobem naučí používat učebnice hodnotového vzdělávání My jsme svět a dobře si zažijí základy této celosvětově uznávané vzdělávací metody, ověřené 35 letou praxí. Účastníci se naučí jak efektivně pracovat s velkým počtem dětí různé vyspělosti v bezpečném, svobodném a motivujícím prostředí, kde každé dítě může plně rozvíjet svůj potenciál. Tvorba zdravých vztahů, vlastního systému hodnot, důvěry, sounáležitosti a proaktivnosti ve vlastní třídě, škole a komunitě jsou jedny z hlavních cílů metody. Metoda je dále velmi vhodná pro práci v týmech učitelů a s rodiči. S absolventy, kteří se rozhodnou využít metodu ve své praxi je po vzájemné domluvě společně připraven projektový den, jehož cílem je poskytnout maximální podporu v práci s jejich vlastní třídou přímo ve škole. Kurz je akreditován MŠMT.

Shrnutí informací o kurzu v bodech:

·         určen pro pedagogické pracovníky a dospělé pracující s dětmi, metoda se využívá zároveň pro práci s kolektivy dospělých, učitelskými sbory atd.

·         veden akreditovanými lektory

·         dává náhled na vlastní a kolektivní systém hodnot metodou hodnotového vzdělávání

·         praktické užití při práci se skupinami lidí všeho věku

·         metoda je ověřena 35 lety praxe a celosvětově oceněna na úrovni vlád, vysokých škol, humanitárních organizací (UNESCO) i jednotlivých pedagogických pracovníků a laiků.

Základní body, které v reflexi na kurz a vlastní praxi hodnotového vzdělávání ocenili absolventi - učitelé a rodiče:

·         Dětem je v bezpečném prostředí předávána zodpovědnost.

·         Vnitřní motivace je základ, přináší porozumění sobě, vlastní práci a ostatním.

·         Soutěží se jen se sebou, pro rivalitní soutěž na úkor jiných není místo.

·         Děti jsou součástí probíraného tématu, vytvářejí jej, proto jsou přirozeně aktivní.

·         Hodnotu má to, na co si sám přijdu, k čemu sám dojdu.

·         Metoda dává plné přijetí, prostor a čas všem dětem, i když ho některé využijí až později.

·         Metoda umožňuje zavést do praxe návyk: Pomoc ostatním je samozřejmou součástí školní práce.

 

Heslo: Jdi ven, rozhlédni se a zjisti, co se ti na tom co kolem sebe vidíš nelíbí, naplánuj jak to změnit a udělej to!

 

Na kurz se lze přihlásit na webu Školy: www.skolacyril.org/seminare

Motto: “Jakými lidmi chcete, aby vaše děti jednou byly?” Dr. Cyril Mooney, Ph.D.

 

Kontakt pro více informací:

Linda Jandejsková

Škola Cyril Mooney

liliposta@yahoo.com
+420 604 647 448

www.skolacyril.org

 

Soubory ke stažení

BECHYNE_pozvanka_kratka_.jpg velikost: 735,9 KB Stáhnout
cyril mooney foto.jpg velikost: 92,9 KB Stáhnout
Autor článku: Mgr. Marta Vacušková