banner sekce
Sekce

Školství

Letní škola hodnotového vzdělávání CM v Bechyni

Škola Cyril Mooney zve na Letní školu hodnotového vzdělávání v Bechyni ve dnech 13. 9. - 16. 9. 2018. Registrujte se na: www.skolacyril.org/seminare
Publikováno: 6. 8. 2018 11:30

Letní kurz hodnotového vzdělávání Cyril Mooney pomůže pedagogům lépe zvládat náročné situace ve třídách.

Učitelé tráví s dětmi leckdy více času než jejich rodiče. Očekává se od nich formování dětských osobností. Žádný předmět se ale nevěnuje hodnotovému žebříčku systematicky. Tuto mezeru v českém vzdělávacím systému se snaží zaplnit škola Cyril Mooney.

Hodnotové vzdělávání pomáhá dětem každého věku zorientovat se v sobě a ve světě, vytvářet zdravé vztahy a naplno rozvinout svůj akademický i vnitřní potenciál. Učitelům pak dává do ruky nástroj a cestu v podobě metody a učebnic My jsme svět. V tomto inkluzivním vzdělávacím konceptu je pro žáky a studenty výzvou nalézt vlastní motivaci, spolupracovat namísto soutěžit, rozvíjet empatii, porozumět životním hodnotám a následně si vytvářet vlastní hodnotový žebříček. Učitelům pomáhá najít klíč ke zvládnutí inkluzivního prostředí, v mnoha školách často skokově nového a velmi náročného (s příchodem nových žáků od roku 2016), a to při relativně vysokých počtech žáků ve třídě. Metoda respektuje velmi náročnou a zodpovědnou pozici učitele, nerozporuje dosavadní didaktické přístupy, nabízí inspiraci i zcela praktické návody a je nápomocná při komunikaci s rodiči.

Způsob práce, kterým jsou kurzy vedeny, vychází z přístupu a metody vizionářské pedagožky, sestry Cyril Mooney, míří k lepším akademickým výsledkům, dlouhodobě a v praxi použitelným znalostem, dovednostem a schopnostem. Absolventi kurzu se interaktivním a praktickým způsobem naučí používat učebnice hodnotového vzdělávání My jsme svět a dobře si zažijí základy této celosvětově uznávané vzdělávací metody, ověřené 35 letou praxí. Účastníci se naučí jak efektivně pracovat s velkým počtem dětí různé vyspělosti v bezpečném, svobodném a motivujícím prostředí, kde každé dítě může plně rozvíjet svůj potenciál. Tvorba zdravých vztahů, vlastního systému hodnot, důvěry, sounáležitosti a proaktivnosti ve vlastní třídě, škole a komunitě jsou jedny z hlavních cílů metody. Metoda je dále velmi vhodná pro práci v týmech učitelů a s rodiči. S absolventy, kteří se rozhodnou využít metodu ve své praxi je po vzájemné domluvě společně připraven projektový den, jehož cílem je poskytnout maximální podporu v práci s jejich vlastní třídou přímo ve škole. Kurz je akreditován MŠMT.

Shrnutí informací o kurzu v bodech:

·         určen pro pedagogické pracovníky a dospělé pracující s dětmi, metoda se využívá zároveň pro práci s kolektivy dospělých, učitelskými sbory atd.

·         veden akreditovanými lektory

·         dává náhled na vlastní a kolektivní systém hodnot metodou hodnotového vzdělávání

·         praktické užití při práci se skupinami lidí všeho věku

·         metoda je ověřena 35 lety praxe a celosvětově oceněna na úrovni vlád, vysokých škol, humanitárních organizací (UNESCO) i jednotlivých pedagogických pracovníků a laiků.

Základní body, které v reflexi na kurz a vlastní praxi hodnotového vzdělávání ocenili absolventi - učitelé a rodiče:

·         Dětem je v bezpečném prostředí předávána zodpovědnost.

·         Vnitřní motivace je základ, přináší porozumění sobě, vlastní práci a ostatním.

·         Soutěží se jen se sebou, pro rivalitní soutěž na úkor jiných není místo.

·         Děti jsou součástí probíraného tématu, vytvářejí jej, proto jsou přirozeně aktivní.

·         Hodnotu má to, na co si sám přijdu, k čemu sám dojdu.

·         Metoda dává plné přijetí, prostor a čas všem dětem, i když ho některé využijí až později.

·         Metoda umožňuje zavést do praxe návyk: Pomoc ostatním je samozřejmou součástí školní práce.

 

Heslo: Jdi ven, rozhlédni se a zjisti, co se ti na tom co kolem sebe vidíš nelíbí, naplánuj jak to změnit a udělej to!

 

Na kurz se lze přihlásit na webu Školy: www.skolacyril.org/seminare

Motto: “Jakými lidmi chcete, aby vaše děti jednou byly?” Dr. Cyril Mooney, Ph.D.

 

Kontakt pro více informací:

Linda Jandejsková

Škola Cyril Mooney

liliposta@yahoo.com
+420 604 647 448

www.skolacyril.org

 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Mgr. Marta Vacušková

Další aktuality

Bože, proč jsi mě stvořil?

27. července - 1. srpna 2019 se na Hutisku - Solanci uskuteční duchovní cvičení s P. Josefem Čunkem a sestrami boromejkami pro dívky od 17 do 30 let. Více informací a přihlášky: S.M. Vincenta Kořínková, boromejka, tel.: 723 477 525 www.boromejky.cz www.hledampovolani.cz vincenta@boromejky.cz
04.06.2019

POŠTA PRO HOLUBA

Otec biskup Tomáš Holub přijal výzvu a odpovídá na dotazy mladých skrze pohled Synody. Každý nedělní večer v červnu, vyjde 1 díl pořadu POŠTA PRO HOLUBA. Synoda o mládeži neskončila loni v Římě, ale v červnu navazuje mezinárodním fórem mladých, o prázdninách vyjde exhortace Christus vivit v češtině. V září by mohlo vyjít dalších pět dílů – když mladí budou posílat videoPoštu pro Holuba. Prvních pět dílů bude na témata: církev a společnost mladých, ženy v církvi, sexualita a sex před svatbou, ekologie, kněžství dnes. Velkou hodnotou projektu je, že na díle pracovali sami mladí lidé - studenti Vyšší odborné školy publicistiky pod dohledem a za pomoci profesionálů a spolupráce Noe a Signálů. Trailer - https://www.youtube.com/watch?v=JJe2Wq20aaQ Videa budou jak na facebook stránce, či Youtube kanále Signaly.cz. Více o projektu https://postaproholuba.signaly.cz
04.06.2019

Nabídka učitelství pro střední školy v Praze

PhDr. Mgr. Zdeněk Sivek, MBA, nabízí učitelství Čj, Aj a Tv pro církevní střední školy v Praze. Nastoupit může dle dohody. Více informací na telefonu: 603 556 622.
30.05.2019

Ora et labora aneb Modlitba a služba

Kdy? Od 1. 7. do 7. 7. 2019 Kde? V komunitě sester boromejek + u nemocných a starých lidí v Domě sv. Antonína v Moravských Budějovicích. Kontaktní osoba: S. M. Vincenta Kořínková, mobil: 723 477 525 (je možno domluvit i jiný termín) Přihlášky posílejte nejlépe do 25. 6. 2019 na adresu: vincenta@boromejky.cz Více najdete na: www.boromejky.cz (nabídky/akce pro dívky) Co si vzít s sebou?  oblečení (např. tričko a pohodlné kalhoty)  přezůvky s pevnou podrážkou pro práci u nemocných  spacák – pokud možno  hudební nástroj (kdo má)  Bibli, breviář (možnost)  a hlavně otevřené srdce www.hledampovolani.cz
26.05.2019

Zlato z prosluněné Bratislavy do Oder

Hlavní město Slovenska je řadu let pořadatelem mezinárodního hudebního festivalu „Slovakia Cantat“. Dívčí pěvecký sbor DATIO ze Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy sv. Anežky České v Odrách se tohoto festivalu zúčastnil již v letech 2013 a 2016. V letošním roce se konal XXIII. ročník, probíhal ve dnech 25. – 28. dubna 2019 a sbor Datio zopakoval své předchozí úspěchy a znovu získal zlaté pásmo v kategorii C1! Děkujeme panu sbormistrovi Josefu Zajíčkovi, i všem pedagogům a studentkám. A gratulujeme.
14.05.2019