Srpen před několika lety

15. 08. 2018 Rubrika: Domácí
Pravidelně pro vás přinášíme informace o tom, co zajímavého, důležitého a významného se stalo v historii v církvi v daný měsíc. Pečlivě prochází zdroje a historický kalendář připravuje Arnošt Kelnar. Pokud se chcete dozvědět něco z historie, klikněte na našem webu vpravo nahoře pod vyhledáváním na kalendář a poté na historický kalendář. Malý nástin přinášíme v článku.

Přinášíme vám malou ochutnávku toho, co se v historickém kalendáři dočtete:

15. srpna 1688

Narozen Benno Löbl, katolický kněz-benediktin. Přední mecenáš výtvarného umění, podporovatel rozvoje školství. Plánoval založení benediktinské akademie pro příslušníky šlechty. Přítel K. I. Dientzenhofera, který projektoval přestavbu kláštera v Břevnově. V letech 1738 až 1751 ustanoven opatem tamního benediktinského kláštera. (+2. 12. 1751). 

15. srpna 1988  

Zveřejněn Apoštolský list papeže Jana Pavla II. „Mulieris dignitatem“ – o vznešenosti a povolání ženy.

16. srpna 1773  

Zveřejněno Breve papeže Klementa XIV. „Dominus ac Redemptor“, kterým došlo oficiální zrušení jezuitského řádu.

17. srpna 1753 

Narozen Josef Dobrovský, katolický kněz-jezuita, filolog, zakladatel slavistiky a historik. V letech 1776 až 1787 působil jako vychovatel a učitel čtyř synů u hraběte F. A. Nostice. Roku 1784 spoluzaložil Českou společnost nauk a později se stal jejím ředitelem. V srpnu 1789 jmenován rektorem generálního semináře v Hradisku u Olomouce. Od počátku 19. století se věnoval slavistice, spolutvůrce spisovné normy češtiny. Roku 1792 vydal „Dějiny české řeči a literatury“. Autor dějepisných prací a chronologicky uspořádaných dějin české literatury. V literární práci se věnoval legendě o sv. Janu Nepomuckém. (+ 6.1.1829)

18. srpna 1998 

Slavnostně otevřel ostravsko-opavský sídelní biskup František Lobkowicz Dům pokojného stáří sv. Václava v Ostravě – Heřmanicích.

20. srpna 1823 

Zemřel papež Pius VII. (vl. jm. Luigiu Barmana Chiaramonti). Roku 1785 jmenován biskupem v Tivoli, později se stal kardinálem. Dne 14. března 1800 zvolen novým papežem. Během svého pontifikátu, dne 7. srpna 1814 obnovil bulou „Sollicitudo omnium Ecclesiarium“ jezuitský řád. Všemožně se věnoval i zkrášlení města Říma. Pokračoval ve výstavbě vatikánského muzea „Museum Chiaramonti. (* 14. 8. 1742) 

Více z historického kalendáře naleznete zde: https://www.cirkev.cz/cs/historicky-kalendar

Autor článku: Nela Fabiánová