Kardinál Nichols: Odcházíme z EU, ale zůstáváme součástí Evropy

Nedávno zavítal do Prahy kardinál Vincent Nichols, arcibiskup z Westminsteru a předseda Biskupské konference Anglie a Walesu. Důvodem jeho návštěvy byla cena, kterou mu předala organizace Pražská společnost pro mezinárodní spolupráci za jeho aktivity v boji proti obchodu s lidmi. Při té příležitosti jsme mu položili několik otázek týkajících se dopadů brexitu na situaci britské katolické církve.
Publikováno: 10. 9. 2018 14:00

Foto: Stanislav Zeman / Arcibiskupství pražské

Jaký bude dopad brexitu na situaci britské katolické církve ve vztahu k EU?

Jsem místopředseda Rady evropských biskupských konferencí. Je důležité si uvědomit, že rozhodnutí opustit EU není rozhodnutí opustit Evropu. Z mého katolického úhlu pohledu není možné odejít z Evropy. Jsme jedna církev, máme stejné vyznání, sdílíme společnou víru s dalšími křesťanskými církvemi a intenzivně pracujeme v oblasti náboženství na evropské úrovni. To znamená, že instituce EU by se neměly identifikovat s Evropou jako takovou, neodcházíme z Evropy. Británie vyjednává s evropskými institucemi a věřím, že to povede k uspokojivému závěru. Je zcela mimo debatu, jak řekla premiérka, že by Británie měla zůstat v izolaci. Zůstáváme součástí evropské rodiny.

Budou katolické organizace a instituce ve stejné situaci i po brexitu?

Nemyslím si, že participace katolické komunity v evropských strukturách by se měla nějak zásadně měnit. Může se např. jednat o jisté technické změny třeba v COMECE, která zastupuje katolickou církev při EU. Může se jednat o změnu statutu členství, ale participace zůstane stejná. A všechny ostatní katolické organizace, které nejsou zakotvené v institucích EU, ale fungují na společném základě víry a společné vize, u nich se nebude měnit nic.

Jak vidíte budoucnost Velké Británie v post-brexitové éře? Jaká vnímáte atmosféru v široké veřejnosti?

Žijeme v době určité nejistoty. Je to perioda vyjednávání a podle mé zkušenosti je nemožné ho vést veřejně, musí to být jednání mezi partnery. Tím ale zůstává ve veřejném prostoru trochu vakua, které se pak zaplňuje nejrůznějšími spekulacemi. Můj dojem je, že politici jsou pragmatici a nakonec přijmou rozhodnutí, které bude minimalizovat škody vůči lidem. Proto tedy doufám, že budoucí pragmatické řešení bude preferovat dobro populace jako to nejdůležitější.

(Zdroj: ČBK, Proglas)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019