Výbor Evropského týmu pro katechezi v Praze připravoval setkání v roce 2019

13. 09. 2018 Rubrika: Domácí
Výbor Evropského týmu pro katechezi neboli The European Equipe for Catechesis (EEC) a Katechetická sekce ČBK se koncem minulého týdne setkaly v Praze, aby zde jejich zástupci připravili setkání EEC, které se v Praze uskuteční v červnu 2019.

Foto: archiv Katechetické sekce ČBK

"Předpokládaným tématem setkání by mělo být: The Call and its pedagogies in contemporary Europe, tj. Volání (Boží) a jeho pedagogika v současné Evropě," přibližuje šéf katechetické secke P. Mariusz Kuźniar.

Setkání EEC bude probíhat v termínu od 29. května do 3. června a předpokládá se účast přibližně 60-70 lidí. "Možnost uspořádat setkání EEC je také příležitostí k představení života naší místní církve a jejích specifik a zkušeností tomuto grémiu. Toto setkání bude příležitostí přizvat a také zapojit pracovníky katechetických center a středisek, místní odborníky a katechety. Získáme tak mít možnost ochutnat atmosféru reflexe a výměny zkušeností a poznat nejnovější trendy v oblasti katecheze v evropském měřítku," popsal význam setkání Kuźniar.

Výbor Evropského týmu pro katechezi se se zástupci Katechetické sekce ČBK sešel uplynulý pátek a sobotu. Byl připraven program červnové konference a dořešeny podrobnosti setkání.

EEC, neboli Evropský tým pro katechezi, je sdružení odborníků v oblasti katecheze, mezi něž patří ředitelé katechetických sekcí, zástupci akademických institucí a další experti na danou tématiku. Obvykle se jednání účastní též několik zástupců z pravoslavných a reformovaných církví. Na konferenci EEC je také zván zástupce Papežské rady pro novou evangelizaci a zástupce sekretariátu CCEE ze Švýcarska. Konference EEC je také považována jako návštěva místní církve a její členové doufají, že se setkají s autoritami místní církve.

(Autorka: Tereza Myslilová, Katechetická sekce ČBK; redakční úprava: František Jemelka)

Autor článku: František Jemelka