Výbor Evropského týmu pro katechezi v Praze připravoval setkání v roce 2019

Výbor Evropského týmu pro katechezi neboli The European Equipe for Catechesis (EEC) a Katechetická sekce ČBK se koncem minulého týdne setkaly v Praze, aby zde jejich zástupci připravili setkání EEC, které se v Praze uskuteční v červnu 2019.
Publikováno: 13. 9. 2018 17:55

Foto: archiv Katechetické sekce ČBK

"Předpokládaným tématem setkání by mělo být: The Call and its pedagogies in contemporary Europe, tj. Volání (Boží) a jeho pedagogika v současné Evropě," přibližuje šéf katechetické secke P. Mariusz Kuźniar.

Setkání EEC bude probíhat v termínu od 29. května do 3. června a předpokládá se účast přibližně 60-70 lidí. "Možnost uspořádat setkání EEC je také příležitostí k představení života naší místní církve a jejích specifik a zkušeností tomuto grémiu. Toto setkání bude příležitostí přizvat a také zapojit pracovníky katechetických center a středisek, místní odborníky a katechety. Získáme tak mít možnost ochutnat atmosféru reflexe a výměny zkušeností a poznat nejnovější trendy v oblasti katecheze v evropském měřítku," popsal význam setkání Kuźniar.

Výbor Evropského týmu pro katechezi se se zástupci Katechetické sekce ČBK sešel uplynulý pátek a sobotu. Byl připraven program červnové konference a dořešeny podrobnosti setkání.

EEC, neboli Evropský tým pro katechezi, je sdružení odborníků v oblasti katecheze, mezi něž patří ředitelé katechetických sekcí, zástupci akademických institucí a další experti na danou tématiku. Obvykle se jednání účastní též několik zástupců z pravoslavných a reformovaných církví. Na konferenci EEC je také zván zástupce Papežské rady pro novou evangelizaci a zástupce sekretariátu CCEE ze Švýcarska. Konference EEC je také považována jako návštěva místní církve a její členové doufají, že se setkají s autoritami místní církve.

(Autorka: Tereza Myslilová, Katechetická sekce ČBK; redakční úprava: František Jemelka)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019