Papež v Palermu: Nemůžete věřit v Boha a být členem mafie

Papež František v sobotu absolvoval pastorační cestu na Sicílii. Stěžejní událostí jeho návštěvy bylo celebrování slavnostní mše svaté s liturgickou památkou blahoslaveného Pina Puglisiho, který byl před 25 lety zavražděn místní mafií. Dále se pak v katedrále setkal s klérem a řeholníky a v podvečer zakončil svojí návštěvu setkáním s mladými lidmi na náměstí Politeama.
Publikováno: 17. 9. 2018 11:00

Foto: Vatican Media

Mafie a Bůh k sobě nepatří

Ve své homilii papež František vyzdvihnul kontrast mezi vírou v Boha a členstvím v mafii, když řekl, že opravdové vítězství se rodí milostiplného daru sebe samého. Dále dodal, že křesťané si musí vybrat mezi láskou a sebestředností, vítězstvím nebo porážkou.

Nemůžete věřit v Boha a být členem mafie. Ti patřící k mafii nežijí jako křesťané, protože se svým životem rouhají Bohu, který je láskou,“ zdůraznil Svatý otec.

Život a smrt Pina Puglisiho

Pino Puglisi se během své pastorační činnosti se věnoval především mládeži, kterou vedl od nástupu na cestu zločinu. Ve svých kázáních často velice ostře napadal mafii, a tak se Giuseppe Graviano, šéf mafie v  Brancaccii, rozhodl nerespektovat obvyklou nedotknutelnost kněží a nechal Puglisiho zavraždit na den jeho narozenin 15. září 1993.

Dekret o mučednické smrti dona Pina Puglisiho potvrdil 28. června 2012 papež Benedikt XVI. a slavnostní blahořečení proběhlo 25. května 2013. Pino Puglisi je označován za prvního mučedníka organizovaného zločinu.

Vítězství v porážce

Svatý otec řekl, že život dona Pina vyzdvihnul rozdíl mezi sebeláskou a sebeobětováním. Podle něj kněz ukázal, jak se vítězství víry „rodí z dramatu mučednictví“. „Křesťané nejsou odpůrci života, naopak ho milují a brání, neboť je to prvotní Boží dar,“ dodal papež František.

Prohra je, pokud milujete jen svůj život místo, abyste milovali i životy druhých lidí. Ti, kteří žijí sami pro sebe, svůj život ztrácí,“ prohlásil Svatý otec. Podle něj je to také důsledek reklamního průmyslu, který nás přesvědčuje, že ti, kteří si žijí sami pro sebe a znásobují svůj příjem, jsou ti opravdoví vítězi života.

Rozhodněte se pro lásku

Potřebujeme dnes muže a ženy lásky, nikoli muže a ženy cti; služby – a nikoli útlaku. Potřebujeme kráčet společně, nikoli usilovat o moc,“ zdůraznil papež František. Nakonec Svatý otec vyzval členy mafie, aby konvertovali k pravému Bohu Ježíši Kristu. „Změňte se! Přestaňte myslet na sebe a své peníze. Rozhodněte se pro lásku!“ prohlásil papež František.

Kněžství je sebedarování

Po mši svaté se papež František odpoledne setkal v palermské katedrále s kněžími, řeholníky a řeholnicemi a se seminaristy. Ve své promluvě se zaměřil na život blahoslaveného dona Puglisiho, aby zdůraznil důležitost žití evangelia v každodenním životě.

Papež František připomněl tři fundamentální aspekty kněžství dona Puglisiho, které shrnul do „tří jednoduchých sloves“ – slavit, doprovázet a přinášet svědectví.

Vymezují totiž naši kněžskou identitu. Připomínají, že kněz je mužem daru, sebedarování, a to denně, bez oddechu a dovolených. Drazí kněží, kněžství není profese, nýbrž sebedarování, není to řemeslo k dosažení kariéry, nýbrž poslání. A totéž platí pro zasvěcené... Don Pino žil takto a závěr jeho života byl jen logickým důsledkem denně slavené mše,“ zdůraznil Svatý otec.

Naslouchat Bohu

Poslední veřejnou událostí papežovy jednodenní cesty na Sicílii bylo setkání s mladými lidmi na náměstí v Palermu. Mladí lidé pokládali Svatému otci otázky, na které on odpovídal. Jednou z otázek bylo, jak naslouchat hlasu Páně, na což papež František odpověděl čtyřmi slovy: kráčet, hledat, snít a sloužit.

Podle něj Bůh nenávidí lenost a miluje akci. Není to však sportovní aktivita, ale niterný pohyb srdce, které hledá Boha. Řekl, že Boha nelze najít na displeji mobilního telefonu, televize, v ohlušující hudbě, v drogových zážitcích nebo o samotě před zrcadlem v uzavřené místnosti. Vyzval také mladé lidi, aby udržovali svoje sny při životě, neboť to umožní Pánu vstoupit dovnitř.

Je lepší se pokusit uskutečnit nádherné sny, i když to vynese pár modřin, než odpočívat v zátiší poklidného života. Lepší je dobrý idealista než líný realista. Lepší je Don Quijot než Sancho Panza!“ uzavřel svoje vystoupení papež.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019