Za mír se musíme modlit neustále, říká papež František

16. 10. 2018 Rubrika: Papež František
V těchto dnech se koná v italské Bologni konference nazvaná „Mosty míru“, kterou organizuje komunita Sant'Egidio. Svoje poselství zaslal účastníkům i papež František. Zdůraznil v něm, že před zlem nesmíme nikdy ustupovat.

Foto: Mazur / catholicnews.org.uk / CC BY-NC-SA 2.0

Ve svém poselství upozornil, že téma konference je výzvou k vytváření vztahů, které povedou ke skutečným setkáváním, a k vytváření svazků, které budou spojovat a usilovat o překonávání konfliktů v globalizovaném světě, kde je bohužel stále snadnější se oddělovat jeden od druhého a uzavírat se ve světě svých vlastních zájmů.

Neustupovat válce a terorismu

Papež František dále zdůraznil, že „démonům války, šílenství terorismu a klamným silám zbraní se nikdy nesmí ustoupit“. Všechny věřící vyzval, aby se nevyhýbali svojí zodpovědnosti a aby naplňovali svět svým vlastním pokojem.

"Nemůžeme dopustit, aby se lhostejnost zmocnila lidí a učinila je spolupachateli zla, toho strašného zla, kterým je válka, v němž nejvyšší cenu platí především nejchudší a nejslabší,“ zdůraznil.

Odpovědnost věřících

"Pokud věřící nechodí po stezkách míru, popírají sami sebe," řekl. Naše rozdíly nás ale nesmí proto postavit proti sobě stejně jako srdce těch, kteří opravdu věří, nás vyzývá k otevřenosti vždy a všude a ke všem způsobům společenství, dodal.

Papež připomněl své poselství před dvěma lety v Assisi při příležitosti 30. výročí prvního setkání, ve kterém zdůraznil "odpovědnost nás věřících za budování světa míru". Řekl, že zejména tam, kde jsou konflikty, se musí věřící dát dohromady, protože naší budoucností je naše pospolitost.

"Jsme povoláni se osvobodit od těžkých břemen nedůvěry, fundamentalismu a nenávisti," zdůraznil. Věřící se mají stát řemeslníky míru a náboženští vůdci musí být pevnými mosty dialogu a tvůrčími zprostředkovateli míru.

Mladí lidé

Papež František dále vyzval mladé lidi, aby "vyrůstali ve škole míru a stali se tvůrci a vychovateli míru". To je aktuální právě v těchto dnech, kdy probíhá synoda o mladých lidech a církev hledá společnou řeč s mladou generací.

"Jako věřící můžeme naslouchat silnému volání po míru, který vyrůstá z jejich srdcí a budovat společně budoucnost, která bude jejich. Proto je nezbytné budovat mosty mezi generacemi," říká.

V dnešní době je velmi snadné se zaměřit na to, co nás rozděluje a odděluje. Mladí lidé se však musí naučit, že je jednodušší budovat mosty než stavět zdi! Je to jediná cesta, kudy lze kráčet a podporovat jeden druhého s pomocí Páně,“ uzavřel svoje poselství.

(Zdroj: Vatican News)

 

 

Autor článku: Tomáš Tetiva