Misijní neděle 2018: Příprava na povolání, které dostal každý pokřtěný

18. 10. 2018 téma: Papežská misijní díla Rubrika: Domácí
21. října se můžeme v kostele při nedělní mši svaté soustředit zejména na myšlenku šíření radostné zprávy; blíží se totiž Misijní neděle. Ta je letos přípravou na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 a jako obvykle je součástí i sbírka na rozvoj Papežských misijních děl.

Ilustrační foto: Člověk a víra

Misijní neděle se na celém světě slaví jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa. V tento den věřící finančně přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry.

Tímto dnem letos začíná roční příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, který vyhlásil papež František. Papežská misijní díla k této příležitosti vydala brožuru Příručka pro přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 obsahující inspirativní náměty a materiály pro Misijní klubka pracující v Papežském misijním díle dětí.

Svatý otec k tomuto dni každoročně vydává své poselství, stejně jako národní ředitel Papežských misijních děl Dopis k Misijní neděli.

Více informací na www.missio.cz.

Misijní neděle, kterou vyhlásil papež Pius XI., každoročně probíhá předposlední říjnovou neděli. Věřící si mají uvědomit své misijní poslání.

(S využitím missio.cz)

Autor článku: František Jemelka