V Guatemale byli blahořečeni dva františkánští mučedníci

V Guatemale blahořečili v sobotu 27. října dva františkánské mučedníky, kteří byli zavražděni místní guerillou v roce 1981.
Publikováno: 29. 10. 2018 15:45

Jedná se o františkánského kněze Tullia Maruzza původem z Itálie a františkánského terciáře, laického katechetu Luisa Obdulia Arroya Navarru. Ten je vůbec prvním blahoslaveným mučedníkem narozeným v Guatemale.

Slavnosti ve městě Morales na území Apoštolského vikariátu Izabal předsedal jako vyslanec papeže Františka prefekt Kongregace pro svatořečení kardinál Giovanni Angelo Becciu.

Tullio Maruzzo (občanským jménem Marcello) se narodil roku 1929 do početné rodiny v severní Itálii. K františkánům vstoupil spolu se svým dvojčetem Danielem, oba byli vysvěceni na kněze ve stejný den roku 1953. První úlohou otce Tullia byla služba v sirotčinci. Po několika letech korespondence se svým bratrem, který začal mezitím působit v Guatemale, požádal i Tullio o možnost působit na misiích. „Byl nenáročný a podle vzpomínek i trochu nesmělý. Na začátku i nepochopený kvůli své pastorační činnosti,“ říká o knězi současný farář z jeho rodiště P. Lorenzo Broggian.

Františkánský kněz znal všechny své farníky jménem. Do nepřístupných míst a vesnic cestoval často na koni. Působil na více místech v Guatemale, od roku 1968 zůstal dvanáct let v nové farnosti v Morales. V těchto letech se v zemi vyostřil konflikt mezi pravicovými silami, které převzaly moc při státním převratu roku 1963, a skupinami ozbrojeného odporu komunistického ražení.

Otec Maruzzo pořádal katecheze pro chudé, kterým také pomáhal všemi svými silami. Po zemětřesení v roce 1976 nechal za pomoci Charity postavit čtvrť pro lidi bez domova. Místním lidem pomáhal i jiným způsobem: Podle místních zákonů se zemědělci mohli stát vlastníky půdy, pokud na ní alespoň 12 let hospodařili. Avšak mnoho z nich neumělo číst a psát, čehož využívali lidé bez skrupulí: ti se silou zmocňovali půdy venkovanů. Františkánský kněz vyzýval zemědělce, aby hájili svá práva. Také jim doporučoval notáře a právníky. 

V celkové atmosféře pronásledování církve se objevila pomluva, že P. Tullio patří ke komunistické guerille. Začal čelit výhrůžkám. Kvůli hrozícímu nebezpečí jej představení přesunuli do jiné farnosti. P. Tullio nepřestával sloužit svým farníkům i všem lidem v okolí. Když mu představení nabídli odchod z Guatemaly, po chvíli modlitby odmítl s tím, že „pastýř nemůže opustit své věřící“. V noci 1. července 1981 byl spolu s katechetou zabit. 

Luis Obdulio Arroyo Navarro věrně doprovázel P. Tullia i ve chvíli nejvyšší oběti. Narodil se v Guatemale roku 1950. Pracoval jako řidič pro radnici města Los Amates. Ve 26 letech se připojil k třetímu řádu sv. Františka a stal se katechetou. Navarro věděl o výhrůžkách, kterým čelil P. Tullio, avšak nepřestával s ním spolupracovat, přestože tušil, že se sám může stát cílem ozbrojeného útoku. „Když zabijí otce a já s ním budu a budeme muset zemřít spolu, nevadí to, je to lepší,“ řekl těm, kdo jej chtěli od pomoci knězi odradit. Když jej den před smrtí varovaly polovojenské jednotky, řekl jim: „Nepoužívám násilí, pouze Kristovu lásku. To je moje povinnost.“

Život obou mužů se uzavřel poblíž města Los Amates v pozdní večer 1. července 1981. V závěru intenzivního dne odjel P. Tullio na setkání malých kurzů o víře Cursillos de Cristianidad, které měl vést. Luis Obdulio se nabídl, že jej doprovodí jako řidič. Oba si byli vědomi nebezpečí, které jim hrozilo. Již dříve se setkali s výhrůžkami.

Na cestě domů, blízko banánové plantáže, bylo jejich auto zablokováno. Řidič i kněz byli donuceni vystoupit. Následně je pachatelé zastřelili a nechali ležet u silnice.

(Zdroj: RV, www.ofm.cz)

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022