CAFOD: V boji proti klimatickým změnám musíme být aktivní a ambiciózní

06. 12. 2018 Rubrika: Zahraniční
Agentura pro rozvojovou pomoc katolické církve v Angli a Walesu CAFOD zdůraznila na zasedání smluvních stran klimatické dohody COP24 v polských Katovicích, že je třeba neprodleně začít posilovat přechod k obnovitelným zdrojům energie.

Foto: Oxfam International / CC BY-NC-ND 2.0

Z nové zprávy ve středu zveřejněné vyplývá, že Dánsko a Británie jsou lídry ohledně přijetí opatření pro boj proti změnám klimatu. Dánsko zásadně snížilo emise CO2 ve svém energetickém sektoru tím, že přestává využívat uhlí, instalovalo zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a snížilo dotace na fosilní paliva o 90 procent během poslední dekády. Británie mezitím plánuje do roku 2025 vyřadit výrobu elektřiny z uhelných elektráren.

"Myslím, že vidíte znamení doby kolem nás, pokud se podíváte na počet povodní, které jsme zažili. Viděli jsme požáry; zvyšující se teplotu klimatu, to vše v tomto roce. V tomto roce byla prolomena celá řada teplotních rekordů. Myslím, že pokud se podíváte na vědecká zjištění a na vědeckou zprávu, kterou vydali vědci z Mezivládního panelu pro klimatické změny IPCC; je zcela jasná naléhavost této problematiky,“ řekl Neil Thorns z CAFOD.

Na otázku, zda existuje faktor strachu, pokud jde o přechod na obnovitelnou energii, a pokud ano, jestli jej lze překonat, Thorns řekl, že je to možné a uvedl Velkou Británii jako příklad země, která se zavázala k využívání obnovitelných zdrojů energie.

"Skutečná otázka je, že pokud jde o obnovitelné zdroje, tak velká část našeho hospodářství je založena na fosilních palivech… což znamená posun jak z hlediska postoje, tak z hlediska ekonomiky. Jedná se o posun ve smyslu, že existují některé velmi zjevné zájmy, které chtějí, abychom i nadále využívali přírodní zdroje,“ prohlásil Thorns.

Dodal, že z vědeckého, ekonomického nebo i etického hlediska je posun k obnovitelným zdrojům "skutečně dobrý; má smysl s ohledem na všechny naše zájmy, ať už žijete v bohaté nebo chudé zemi“.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku: Tomáš Tetiva