V červnu vstoupí v platnost nový zákon o reorganizaci Vatikánu

13. 12. 2018 Rubrika: Papež František
V červnu 2019 vstoupí v platnost nová legislativa, která celkově reorganizuje vládu Městského státu Vatikán. Účelem je zlepšit církevní služby, aby byly více zaměřené na poslání římského biskupa ve světě.

Foto: xiquinhosilva (CC BY 2.0)

Minulý týden vydal papež František motu proprio ohledně nové reorganizace Vatikánu. V platnost vstoupí 7. června 2019. Motu proprio je zvláštním druhem papežského reskriptu, který je komponován či iniciován osobním papežovým rozhodnutím, a nikoli některým z kardinálů či dalších papežových spolupracovníků. 

Reforma ve službě církve

Dokument vysvětluje význam nové právní úpravy, která nahradí zákon schválený sv. Janem Pavlem II. ze dne 26. listopadu 2000 a platný od února 2001. Papež František potvrzuje, že již od začátku své služby na Petrově stolci upozorňoval na potřebu celkové reorganizace Guvernorátu Městského státu Vatikán, aby více vyhovoval současným potřebám a službě církve, která je povolána sloužit poslání římského biskupa ve světě. Vzhledem k povaze Městského státu Vatikán je důležité, aby byla zajištěna absolutní a viditelná nezávislost Petrova stolce.

Jednoduchost a transparentnost

Papež připomíná tři principy, na nichž legislativní reforma stojí: racionalizace, hospodárnost a zjednodušení, a dále čtyři kritéria, která ji charakterizují: funkčnost, transparentnost, konzistence předpisů a organizační pružnost. Tímto úkolem papež František pověřil kardinála Giuseppe Bertella, předsedu Papežské komise pro Městský stát Vatikán a prezidenta Guvernorátu Městského státu Vatikán, s pomocí pracovní komise.

Snížení počtu odborů a centrálních úřadů

V souladu s těmito cíli stanoví nový zákon snížení počtu provozních subjektů. Současných 9 odborů se má snížit na 7: infrastruktury a služeb; telekomunikace a informačních systémů; ekonomiky; bezpečnostní služby a civilní ochrany; zdraví a hygieny, muzeí a kulturního dědictví; papežských vil. Dále zůstává vatikánská observatoř jako vědecký orgán. Centrální úřady mají být zredukované ze současných 5 na 2: Osobní a právní oddělení.

Zřízení řídícího a kontrolního orgánu

Transparentnost bude vedena s větší a vědomější odpovědnosti vedoucích pracovníků jednotlivých operačních orgánů a v rámci guvernorátu bude zřízen řídící a kontrolního orgán. Tento nový orgán bude mít na starosti specifické úkoly, které se budou týkat dodržování předpisů a postupů a bude hodnotit činnost jednotlivých orgánů.

Umírněná decentralizace

Nová legislativa má tendenci zmírňovat decentralizaci, posílit zodpovědnost jednotlivých odborů a úřadů, které by měly zodpovídat za jednotlivé úkony a dosažené výsledky s ohledem na stanovené cíle, bezpečnost na pracovišti a ochranu údajů.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku: Radka Blajdová