Projev velvyslance USA při ekumenické modlitbě za G. Bushe

14. 12. 2018 Rubrika: Domácí
V úterý 11. prosince 2018 se v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha uskutečnila ekumenická modlitba za zesnulého amerického prezidenta George H. W. Bushe, které se zúčastnil i velvyslanec USA v ČR Stephen B. King.

Foto: US Embassy

Projev velvyslance USA Stephena B. Kinga při ekumenické modlitbě za prezidenta Bushe 11. 12. 2018 katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Sešli jsme se, abychom uctili život 41. prezidenta USA, George H. W. Bushe.

Byl to dobrý člověk, vedl dobrý život a v jeho průběhu dokázal vykonat mnoho dobrého.

S ohledem na současnou dobu, na prostředí, ve kterém žijeme, a na to, jak o tom všem píšou a hovoří média, jsem se pro vlastní duševní zdraví zamýšlel nad touto otázkou: Kdo zaznamenává „Dějiny dobra“ a píše o nich?

Jsem přesvědčen, že právě dobro odhaluje, co je ve vás i ve mně nejlepšího. Ukazuje to nejlepší v lidstvu. Aniž bych z této řeči chtěl dělat kázání, myslím si, že dobro je důvod, pro který váš Bůh a můj Bůh umístil lidi na tuto zemi a dal nám schopnost konat to, co je dobré.

Je to dar. Proto jsme tady. Tato schopnost nás definuje jako lidi a pokud ji někdo den co den opomíjí, páchá bezpráví nejen na vás a na mně, ale také vůči našemu Stvořiteli.

Po dlouhých úvahách jsem došel k závěru, že autorem té nejdůležitější knihy, „Dějin dobra“, je nebo může být každý z vás.

Ne v čase, ne v místě, ne v okolnostech, ale ve vás je schopnost konat dobro. Jedině ve vás.

Autorem této knihy byl také George H. W. Bush. Na jeho kapitole dobrého díla už inkoust zaschnul. A jaká to byla kapitola!

Dva nejdůležitější dny našeho života jsou den, kdy přijdeme na svět, a den, kdy z něj odejdeme. Když odcházíme, měří se nás život dvěma věcmi: co si s sebou odnášíme a co zde zanecháváme. A to, co si odnášíme, se posuzuje podle toho, co tu zanecháváme.

Každý máme příležitost být této knize autorem. A proto nikdy, v žádném případě nezapomínejte, že i vy jste, anebo nějakým způsobem budete, autory přispívajícími do knihy „Dějiny dobra“.

A přestože tato kniha nejspíš nikdy nevyjde tiskem, nezapomínejte ani na toto: její listy se čtou!

Autor článku: Monika Klimentová