Děkovat a prosit na přelomu roku s našimi biskupy? Můžeme

(AKTUALIZOVÁNO 28. 12.) I přelom roků 2018 a 2019 lze prožít v modlitbě s biskupy českých a moravských diecézí. Přinášíme přehled jimi celebrovaných bohoslužeb z různých částí republiky.
Publikováno: 27. 12. 2018 5:00

Ilustrační foto kostela v Bukovanech: František Jemelka

Plzeňská diecéze

Mše celebrované biskupem Tomášem Holubem

31. 12. v   16.00 mše na zakončení roku v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni

1. 1.      v 10.30  pontifikální mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni

Brněnská diecéze

V katedrále sv. Petra a Pavla poděkuje biskup Vojtěch Cikrle za uplynulý rok při pontifikální bohoslužbě  31. prosince  v 16.00 hodin a Nový rok 2019 v den slavnosti Matky Boží, Panny Marie zde přivítá v 10.30 hodin. Odpoledne v 16.30 hodin rozezní hlavní diecézní chrám  slavné varhanní skladby v podání Petra Kolaře na tradičním Novoročním koncertu.

Biskup Pavel Konzbul bude 1. ledna 2019  v 8.30 hodin předsedat mši v kostele sv. Jana Nepomuckého v Brně- Lískovci.

Pontifikální bohoslužbu se požehnáním Tříkrálovým koledníkům bude biskup Vojtěch Cikrle slavit v brněnské katedrále ve středu 2. ledna 2019  ve 14. 30 hodin. Tříkrálový koncert z Městského divadla v Brně bude již tradičně v přímém přenosu vysílat Česká televize v neděli 6. ledna 2019 od 18.00 hodin.

Českobudějovická diecéze

Vlastimil Kročil

31. 12. 15.00, českobudějovická katedrála: Mše svatá na poděkování za rok 2018

1. 1. 2019 9.00, českobudějovická katedrála: Slavnost Matky Boží Panny Marie

Pavel Posád

31. 12. Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce: 17.00 Mirovice

1. 1. 2019 Slavnost Matky Boží Panny Marie: 8.00 Chraštice; 9.30 Březnice u Př.; 11.00 Pohoří

Litoměřická diecéze

31. 12. Děkovná bohoslužba v katedrále sv. Štěpána; 16.00 - 17.30

1. 1. 2019 Novoroční Mariánská slavnost; 10.00 - 12.00, katedrála sv. Štěpána

Olomoucká arcidiecéze

V sobotu 29. prosince bude biskup Nuzík od 10.00 celebrovat v kostele Povýšení sv. Kříže v Prostějově bohoslužbu spojenou s žehnáním tříkrálovým koledníkům. Arcibiskup Graubner v tentýž den od 10.15 slaví mši svatou v Luhačovicích a požehná při ní sousoší Svaté Rodiny.

Příchod nového roku oslaví arcibiskup Graubner tradičním požehnáním a mší svatou na Svatém Hostýně: Te Deum v poutní bazilice začíná 31. prosince ve 23.45. (více o novoročním programu na Hostýně)

Novoroční mši svatou ze slavnosti Matky Boží Panny Marie pak bude arcibiskup Graubner slavit v olomoucké katedrále od 10.00 a ve stejnou hodinu na stejném místě oslaví i mši svatou ze slavnosti Zjevení Páně v neděli 6. ledna.

Pražská arcidiecéze

31. 12.16.00, mše svatá na poděkování za uplynulý rok, v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha celebruje kardinál Dominik Duka

01. 01. 2019 10.00, mše svatá v katedrále, celebruje kardinál Dominik Duka

Ostravsko-opavská diecéze

31. 12., 15.00 - 16.00. Poděkování za rok 2018; Biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David budou v pondělí 31. prosince sloužit mši svatou na poděkování Bohu za rok 2018 a prosit o Boží požehnání a Boží pomoc do nového roku. V ostravské katedrále.

1. 1. 2019, 09.30 - 10.30. Biskup František Václav Lobkowicz a pomocný biskup Martin David budou v úterý 1. ledna 2019 celebrovat mši svatou v den slavnosti Matky Boží Panny Marie. Bohoslužba proběhne ostravské v katedrále.

Apoštolský exarchát řeckokatolické církve

31. 12. 2018, 17.00 liturgie a poděkování za minulý rok. Celebruje Mons. Ladislav Hučko, biskup-apoštolský exarcha

1. 1. 2019, 10.15 slavnostní novoroční liturgie v katedrále svatého Klimenta v Praze. Celebruje Mons. Ladislav Hučko, biskup-apoštolský exarcha

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019