Jak konat dobro hned od začátku? Vstupme se Třemi králi do roku 2019

Již 1. ledna vyrazí na koledu ve stovkách měst a obcí ČR tisíce charitních králů; začíná totiž Tříkrálová sbírka 2019. I vy se můžete podílet na šíření radostné zvěsti, která nám každodenně může scházet, a podpořit kvalitní charitní pomoc potřebným napříč celou republikou či v zahraničí. Na celostátní úrovni se tato největší dobrovolnická akce u nás uskuteční již podevatenácté.
Publikováno: 28. 12. 2018 12:00

Ilustrační foto: Jakub Žák

Koledníky dobročinné Tříkrálové sbírky s úředně zapečetěnými pokladničkami a průkazkami můžete potkat v ulicích od 1. do 14. ledna; v průběhu trvání akce se jich k ní připojí desetitisíce. „Pevně věřím, že koledníků bude dostatek – a třeba i více než při poslední sbírce, které se jich zúčastnilo přes šedesát tisíc – a že k nim lidé budou štědří. Platí zde úměra: čím více vykoledujeme, tím lépe a kvalitněji můžeme pomáhat lidem, kteří se bez cizí pomoci neobejdou. Peníze darované do pokladniček se tak společnosti bohatě vrátí,“ říká hlavní koordinátorka sbírky Gabriela Víšová. „Pro Tříkrálovou sbírku jsou koledníci naprosto nenahraditelní a všem, kteří sbírce věnují svůj čas a energii, musím znovu ze srdce poděkovat,“ připomíná Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Tříkrálová sbírka probíhá po celé České republice. Pokladničky budou po skočení koledy opět na úřadech rozpečetěny a výnos se sejde na společném sbírkovém kontě. Odtud se dělí podle předem daného klíče. Z daru, který jste vhodili koledníkům do kasičky, pomůže 65 % přímo ve vašem regionu, 15 % využije na své projekty daná diecézní Charita, 10 % pomůže potřebným v zahraničí, 5 % jde na celostátní projekty Charity a 5 % je zákonná režie sbírky, ze které se platí část její organizace.

A k čemu vykoledované peníze poslouží? „Před každou sbírkou schvalujeme několik stovek takzvaných záměrů dle různorodých požadavků a námětů, které přicházejí z terénu – někdy dokonce přímo od koledníků. Vybrané prostředky pomáhají lidem od prenatálního období až po lidi na sklonku jejich pozemského života,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. „Z výnosu doplácíme i provozní náklady služeb, které nelze z mnoha důvodů zvládnout financovat jinak. Častým záměrem je pořízení lepšího vybavení pro klienty či pro personál. Obecně tedy platí, že díky koledě můžeme zkvalitňovat naše služby potřebným a někdy dokonce vůbec některé služby zajistit. Sbírka je pro všechny lidi dobré vůle jedinečnou příležitostí začít nový rok dobrým skutkem pro ty nejpotřebnější.“ 

Principem Tříkrálové sbírky je unikátní ‚řetězec solidarity‘ štědrých dárců, dětských koledníků, jejich vstřícných rodičů, vedoucích skupin a koordinátorů, ochotných obecních úředníků, pokladních České spořitelny a vede až k těm, kteří se bez pomoci druhých neobejdou,“ říká biskup Pavel Posád, prezident Charity Česká republika.

Z řady záměrů na využití výtěžku sbírky jmenujme alespoň některé: Charita Kyjov ze sbírky podpoří přímou sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, podobně Charita Prostějov má v plánu pomoc osamělým matkám v tíživé životní situaci, sociálně slabým rodinám a jednotlivcům a osobám bez přístřeší. Plánují také pořízení tréninkových bytů pro klienty Chráněného bydlení Domova Daliborka. Farní charita Rychnov nad Kněžnou nakoupí vybavení pro Stacionář sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – denní a týdenní stacionář, odlehčovací služby pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením atd. Podrobné informace o budoucím využití vybraných peněz najdete na webu Tříkrálové sbírky.

Ke Tříkrálovce neodmyslitelně patří i široká škála doprovodných akcí; první z nich je žehnání koledníkům v Prostějově, kterého se ujme biskup Josef Nuzík již 29. prosince (v 10 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže); za pozornost jistě stojí i Tříkrálový koncert, který na České televizi můžete sledovat 6. ledna od 18.00. Podrobnosti ke všem akcím opět hledejte na www.trikralovasbirka.cz.

V roce 2018 se do pokladniček vybralo celkem 114 199 517 Kč, spolu s ostatními dary pomocí dárcovských SMS a přímých darů na účet (2 105 885 Kč) sbírka vynesla celkem 116 305 402 Kč.

Pokud na koledníky nikde nenarazíte, vězte, že do sbírky je možné celoročně přispět na účet 66008822/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 777. Sbírku lze podpořit také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90. Službu provozuje Fórum dárců.

A nezapomeňte: Tříkrálovou sbírku můžete sledovat i na Facebooku.

(Zdroj: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity ČR)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019